ING poszerza ofertę bankową dla dzieci

ING poszerza ofertę bankową dla dzieci

ING wprowadza nową, kompleksową ofertę dla najmłodszych poniżej 13. roku życia wraz z dostępem do Mojego ING dla dzieci od 6 lat. Aplikacja Moje ING po aktywacji dostosuje się do wieku użytkownika, a możliwości i dostęp do narzędzi poszerzają się wraz z wiekiem dziecka.

ING uzupełnia swoją ofertę Konta Mobi o rachunek, z którego mogą korzystać dzieci poniżej 13. roku życia. Konto jest bezpłatne i rośnie razem z dzieckiem, które uczy się wydawać i oszczędzać już od najmłodszych lat. Rodzic, który jest klientem ING, może samodzielnie otworzyć dziecku konto z bankowością w swojej aplikacji.

W Moim ING rodzic może również otworzyć Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka (OKO dla dziecka) w ofercie specjalnej „Bonus na start”. Oprocentowanie na nim wynosi 6% przez 3 miesiące od otwarcia OKO dla dziecka - do kwoty poniżej 200 000 PLN. Podane oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku. 

Projektując rozwiązania w ING, skupiamy się na tym, aby były intuicyjne, funkcjonalne i dostępne cyfrowo. Konto Mobi dla dzieci poszerza naszą ofertę dla młodych, wspiera w edukacji finansowej i umożliwia pierwsze kroki w nauce wydawania i oszczędzania. Dzięki aplikacji w bezpieczny sposób, zdobywają praktyczną umiejętność obsługi mobilnego konta bankowego i uczą się zarządzania pieniędzmi, co przede wszystkim procentuje w dorosłym życiu – dodaje Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

W ramach oferty rodzice i dzieci znajdą  narzędzia do nauki bezpiecznego wprowadzenia dziecka w świat pieniędzy m.in:

 • rodzic ma pełną kontrolę nad wydatkami dziecka – może zmieniać limity, akceptuje prośby, otrzymuje powiadomienia o transakcjach na koncie, ma wgląd w historię i w każdej chwili może zablokować dostęp do bankowości;
 • rodzic może ustawić stałe zlecenie – kieszonkowe dla dziecka;
 • dziecko wysyła do rodzica prośbę o realizację przelewu, samodzielnie nie przeleje pieniędzy z konta. Bank realizuje tylko te prośby o przelew, które rodzic zaakceptuje;
 • w Panelu rodzica rodzic zarządza bankowością dziecka. Może m.in. zmienić dane, ustawienia bankowości dziecka, a także akceptować lub odrzucać prośby o realizację przelewu, które wysyła dziecko;
 • po ukończeniu 13 roku życia dziecko automatycznie zyska w aplikacji dostęp do dodatkowych funkcjonalności i produktów.

Konstrukcja oferty składająca się z Konta Mobi oraz karty przedpłaconej zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ rodzic ma pełną kontrolę nad wydawaniem pieniędzy przez dziecko.

Dzieci od 6 lat do ukończenia 13 roku życia mogą:

 • korzystać z aplikacji Moje ING, w tym:
  • podglądu stanu konta przed i po zalogowaniu oraz podglądu transakcji,
  • logowania biometrycznego lub PIN-em,
  • podglądu karty wraz z informacją o dostępnych limitach dziennych.
 • aktywować płatności telefonem na telefonach z systemem Android,
 • płacić kartą w internecie w bezpieczny sposób,
 • otrzymywać na konto przelewy na telefon BLIK i wysyłać do rodzica prośbę o realizację przelewu na telefon BLIK,
 • ćwiczyć umiejętność oszczędzania z Kontem Mobi lub korzystając z celów oszczędnościowych powiązanych z OKO dla dziecka. Dziecko mając OKO i Moje ING samodzielnie dodaje, edytuje i zamyka Cele oszczędnościowe. Może posiadać dowolną liczbę Celów. Transakcje z celu i na cel dziecko zrobi tylko z OKO, do którego cel jest dodany. Dzięki temu nie zmieni się saldo konta - jest to jedynie forma nauki i zabawy.

Dodatkowo w ofercie dla dzieci od 0 do 5 lat znajduje się:

 • konto Mobi i karta przedpłacona,
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka (OKO dla dziecka). 

Dziecko poniżej 6 roku życia nie ma dostępu do Mojego ING.

Więcej informacji o ofercie można znaleźć na stronie: www.ing.pl/bank-dla-dzieci

Źródło: ING Bank Śląski

20 lat Funduszy Europejskich w BGK. Bank pokazał efekty

20 lat Funduszy Europejskich w BGK. Bank pokazał efekty

Pożyczki, gwarancje i kredyty – co mają wspólnego z Funduszami Europejskimi (FE)? To wsparcie, które oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) m.in. ze środków europejskich. BGK jest jedną z wielu instytucji, która od samego początku, czyli od 2004 r. jest zaangażowana we wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce. Do tej pory bank wsparł ponad 122 tys. podmiotów na łączną kwotę prawie 27 mld zł.

Środki, które przez Bank Gospodarstwa Krajowego trafiły do gospodarki, to wynik wieloletniej pracy i zaangażowania tysięcy ludzi, którzy tworzą tę instytucję. To unikalny w skali Unii Europejskiej (UE) ekosystem, który łączy polski bank rozwoju z innymi bankami oraz niebankowymi instytucjami finansowymi, które działają na poziomie regionalnym i lokalnym. 
prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Jak to było?

Już od 2004 r. BGK realizował instrument prefinansowania, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem jednostek samorządu terytorialnego (JST). Instrument obejmował sześć najważniejszych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2004 - 2006 (ok. 2,5 tys. zawartych umów).

W kolejnej perspektywie – 2007-2013 poszerzony został zakres obsługiwanych programów oraz pełnione przez bank role. Wsparcie w programach regionalnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej trafiło do 11 województw, a łączna kwota która została przeznaczona na pożyczki to ponad  5 mld zł.

Przedsiębiorcy sięgali m.in. po kredyt technologiczny, który przeznaczyli na wdrażanie nowych technologii i wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług. Zainteresowanie przedsiębiorców było tak duże, że ustawiali się w kolejkach przed BGK kilka dni przed rozpoczęciem naboru wniosków. Obecnie nabór prowadzony jest w trybie online, a zainteresowanie jest równie wysokie. W perspektywie 2007-2013 bank wsparł 660 projektów, a efekty wdrożeń pojawiły się nawet na Marsie.

W perspektywie 2014-2020 instytucje zarządzające środkami europejskimi powierzyły BGK prawie 3 razy więcej funduszy. Łączna kwota, którą bank przeznaczył m.in. na pożyczki, gwarancje i kredyty to ponad 19 mld zł.

Gwarancje udzielane były z aż trzech programów unijnych, tj. Programu COSME, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu BGK udzielił ponad 56 tys. gwarancji dla ok. 45 tys. przedsiębiorców.

Jakie są efekty?

Minione 20 lat to najbardziej dynamiczne pod względem rozwoju dwie dekady w historii Polski. W tych procesach nie mogło zabraknąć Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspólnie z innymi instytucjami i resortami wdrażał oraz wdraża dalej środki europejskie. To produkty realizowane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, ale także coraz częściej bezpośrednia współpraca banku z Komisją Europejską. Dzięki temu Fundusze Europejskie stały się jednym z narzędzi BGK, poprzez które realizujemy naszą misję, jaką jest zrównoważony społeczno-gospodarczy rozwój Polski.
prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Przez ostatnie 20 lat bankowi udało się dotrzeć z ofertą realizowaną z FE do każdego powiatu w kraju. Warto podkreślić, że instrumenty zwrotne UE (np. pożyczki) po ich spłacie lub uwolnieniu z gwarancji pozostają w Polsce i mogą służyć dalszemu finansowaniu rozwoju kraju, np. w pożyczce na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej obróciliśmy środkami już 4 razy. Łącznie z pożyczek unijnych udało się zrewitalizować obszary o powierzchni 5 804 ha. To tak, jakby zrewitalizować powierzchnię całej Legnicy.

Tylko w Kredycie technologicznym, BGK wypłacił premie technologiczne o wartości ponad 4,5 mld zł, pozwoliło to polskim przedsiębiorcom zrealizować blisko 1,5 tys. innowacyjnych inwestycji o wartości ponad 10 mld zł. Także dzięki Kredytowi technologicznemu przedsiębiorcy wprowadzili na polski i światowy rynek ponad 1,7 tys. nowych lub znacząco ulepszonych produktów i stworzyli blisko 5 tys. nowych miejsc pracy.

Co dalej?

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dalej zaangażowany w realizację Polityki spójności z funduszy strukturalnych w Polsce. W aktualnej perspektywie 2021-2027 środki powierzone bankowi to 4 mld euro. Przyczynią się one m.in. do wsparcia konkurencyjności przedsiębiorców – w tym sektora MŚP, zielonej transformacji energetycznej, ale także samozatrudnienia, podmiotów ekonomii społecznej czy rewitalizacji i infrastruktury turystycznej i kulturalnej.

Oprócz tych działań bank będzie także rozwijał swoje kompetencje w realizacji instrumentów bezpośrednich i pomocy (współpracy) rozwojowej. Dzięki temu BGK buduje konkurencyjność polskiej gospodarki, ale także umacnia pozycję i wiarygodność nie tylko banku, ale również Polski.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest zaangażowany także w realizację produktów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Uruchomiliśmy już nabór na Pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, której budżet to prawie 8.9 mld euro oraz wdrażamy dwa dotacyjne instrumenty mieszkaniowe. Łączna pula środków, za które może odpowiadać BGK to ponad 30 mld euro. To działania, które przyczynią się do przyspieszenia transformacji energetycznej, ale także wpłyną na bezpieczeństwo kraju.
prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Więcej informacji o wsparciu BGK w publikacji.

Pełną ofertę produktów realizowanych przez BGK z Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie internetowej banku.

Źródło: BGK

BGK: nowy wizerunek kart na 100-lecie, z funkcją dla osób niedowidzących

BGK: nowy wizerunek kart na 100-lecie, z funkcją dla osób niedowidzących

BGK wspiera ideę dostępności oraz dostosowuje swoje produkty i usługi do specjalnych potrzeb klientów. Polski bank rozwoju zaprezentował nowy wizerunek kart płatniczych. Posiadają one funkcję blind notch, z myślą o osobach niedowidzących.

Z okazji swojego stulecia, BGK odświeżył wizerunek kart płatniczych – debetowej i obciążeniowej. Na kartach znajduje się teraz grafika z symbolem nieskończoności, który jest motywem przewodnim kampanii BGK na 100-lecie („Historia przyszłości”). Dostosowując się do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, karty posiadają charakterystyczne wycięcie (tzw. blind notch). Ułatwi to osobom potrzebującym korzystanie z usług bankowych, np. wypłatę pieniędzy z bankomatu. Dzięki specjalnemu wycięciu, osoby niewidome i słabowidzące mogą z łatwością zidentyfikować przód karty.

Karty płatnicze wydane dla BGK powstały z plastiku z recyklingu, co przekłada się na oszczędność surowców naturalnych.

Opracowując nową wersję kart płatniczych, chcieliśmy w jednym produkcie połączyć kilka elementów istotnych z perspektywy naszego banku. Nowa grafika przypomina o ważnym jubileuszu 100-lecia BGK, które świętujemy w tym roku. Nasze karty przystosowaliśmy także do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, tak aby ułatwić im wykonywanie podstawowych czynności bankowych.
Anna Teryks-Kłopocka, dyrektor Departamentu Produktów i Usług w Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK Visa Business to zestawienie kart płatniczych, z których mogą korzystać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, samorządy oraz instytucje publiczne. Karty służą do realizacji wydatków służbowych,  tj. przejazdów i dojazdów służbowych, noclegów, diet itp. Więcej informacji o kartach płatniczych znajduje się na stronie BGK: https://www.bgk.pl/samorzady/obsluga-biezaca/karty-platnicze/

Więcej o inicjatywie Dostępny BGK tutaj: https://www.bgk.pl/o-nas/zaangazowanie-spoleczne/dostepnosc/

Źródło: BGK

Fundacja rodzinna – kiedy to szansa na zachowanie firmowego majątku?

Fundacja rodzinna – kiedy to szansa na zachowanie firmowego majątku?

Fundacja rodzinna to nowoczesne rozwiązanie, które zyskuje coraz większe uznanie w Polsce. Stworzona z myślą o skutecznym zarządzaniu i ochronie majątku rodzinnego, stanowi odpowiedź na wyzwania związane z sukcesją oraz koniecznością zabezpieczenia interesów bliskich. Dzięki niej możliwe jest nie tylko uporządkowanie spraw majątkowych, ale także uniknięcie potencjalnych sporów rodzinnych. Jakie są zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej, jej organów oraz korzyści, jakie niesie dla fundatorów i beneficjentów?

Czym jest fundacja rodzinna?

 

Fundacja rodzinna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej pojawiła się w polskim systemie prawnym stosunkowo niedawno. Wprowadziła ją Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 roku. Celem jej uchwalenia było ustanowienie takiego podmiotu, który umożliwiałby przedsiębiorcom zatrzymanie firmowego majątku w rodzinie. Zgromadzony przez lata kapitał ma pozostać pod ochroną i służyć kolejnym pokoleniom.

Jak założyć fundację rodzinną?

Fundację rodzinną można założyć na dwa sposoby. Fundator, czyli osoba zakładająca fundację, przekazuje jej swój majątek, którego minimalna wartość wynosi 100 000 zł. Fundację rodzinną można ustanowić w formie aktu założycielskiego w trakcie życia fundatora lub w testamencie. W obu przypadkach nowo utworzony podmiot służy beneficjentom, działając na ich rzecz i umożliwiając im czerpanie korzyści z rodzinnego majątku. Co ważne, żyjący fundator może być równocześnie beneficjentem fundacji rodzinnej.

Kiedy powstaje fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna powstaje albo w momencie sporządzenia aktu założycielskiego, albo po ogłoszeniu testamentu fundatora. Nabywa ona osobowość prawną dopiero po wpisaniu do Rejestru Fundacji Rodzinnych. Wcześniej jednak może prowadzić formalną działalność pod nazwą “fundacja rodzinna w organizacji”. Od momentu wpisu do Rejestru fundacja może być przedmiotem praw i obowiązków, a jej czynności wywołują pełne skutki prawne.

 

Każdy kto chce założyć Fundację Rodzinną powinien rozpocząć od zadania sobie pytania: po co mi Fundacja Rodzinna? Odpowiedź jest prosta: w celu zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń przychodów z posiadanego majątku, ich ciągłości, takich pasywnych przychodów bez aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej i dla korzystania z pożytków materialnych czy finansowych jako Beneficjenci Fundacji Rodzinnej - komentuje Kinga Rembiałkowska - Doumbouya, ekspertka z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Rembiałkowski Sp. z o.o., która na co dzień zajmuje się obsługą Fundacji Rodzinnych i jest certyfikowaną partnerką Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)

Jak działa fundacja rodzinna?

Każda fundacja rodzinna musi posiadać statut, który określa jej najważniejsze cele, misję oraz zasady działania organów. Treść statutu ustala fundator, a zgodnie z ustawą o fundacjach rodzinnych dokument ten musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. W statucie znajdują się informacje dotyczące beneficjentów oraz ich uprawnień, a także dane dotyczące sposobu wybierania i długości kadencji organów fundacji rodzinnej.

 

Organy fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna składa się z trzech głównych organów: zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów, z których każdy ma odrębne kompetencje. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw fundacji oraz jej reprezentowanie na zewnątrz. Rada nadzorcza, której powołanie nie jest obligatoryjne, nadzoruje działalność zarządu w imieniu fundatora i beneficjentów. Natomiast zgromadzenie beneficjentów zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i wyraża zgodę na działania zarządu przewidziane w statucie.

Uprawnienia beneficjentów

Beneficjentem fundacji mogą być osoby fizyczne, w tym małoletnie lub całkowicie ubezwłasnowolnione. W takim przypadku ich majątkiem zarządzają rodzice lub opiekunowie. Jednak fundator może zastrzec, że określone świadczenia majątkowe uzyskane z fundacji nie będą objęte tym zarządem i przekaże go na osoby trzecie lub kuratora sądowego.
Beneficjent nie musi być spokrewniony z fundatorem. Oprócz osób fizycznych, beneficjentami fundacji rodzinnej mogą być także organizacje pożytku publicznego.

Przykładowe uprawnienia beneficjentów fundacji rodzinnej:

 • korzystanie z rzeczy, praw, pieniędzy lub innych składników majątku fundacji;
 • uzyskanie środków na pokrycie kosztów utrzymania lub kształcenia;
 • korzystanie z pożyczek udzielanych przez fundację.

Przedsiębiorca, poprzez jego prawidłowe ustanowienie wraz z Kancelarią Prawną, ustala zasady przechodzenia i wykorzystywania posiadanych aktywów Fundacji Rodzinnej. Mogą to być samochody, akcje, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, rachunek maklerski, koparka do kryptowalut, obrazy, whisky, wierzytelności itd. Statut określa natomiast jasno kto i w jaki sposób może korzystać z majątku Fundacji Rodzinnej - mówi Kinga Rembiałkowska - Doumbouya. Często podaję przykład: Fundator Fundacji rodzinnej, posiadającej nieruchomość, oddaje ją w użytkowanie córce i uważa, że takie działanie jest zwolnione z opodatkowania PIT. Dopiero później okazuje się, że córka wykorzystuje nieruchomość na cele prowadzonej działalności gospodarczej, a w takim przypadku nie spełniamy warunków do zwolnienia z PIT - dodaje.

Kwestie podatkowe związane z działalnością fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku CIT pod warunkiem, że jej działania ukierunkowane są wyłącznie na zachowanie lub pomnażanie rodzinnego majątku. Dozwolone działania zostały szczegółowo wymienione w ustawie.

Ponadto fundacja rodzinna opłaca podatek dochodowy w wysokości 15% we wskazanych w przepisach sytuacjach:

 • gdy przekazuje beneficjentom lub fundatorowi określone świadczenia - środki pieniężne, rzeczy lub prawa;
 • gdy przekazuje mienie fundacji po jej likwidacji;
 • gdy wypłaca świadczenia w postaci ukrytych zysków.

Wyższy podatek CIT płacą natomiast te fundacje rodzinne, które prowadzą aktywną działalność gospodarczą. W takich przypadkach stawka wynosi aż 25%.

Jeśli ktoś patrzy przez pryzmat tzw. optymalizacji podatkowej, ucieczki do niższego opodatkowania, to jest to błędne myślenie i nie może być głównym celem istnienia Fundacji Rodzinnej. Po pierwsze, istnieje zamknięta lista przychodów, jakie może uzyskiwać Fundacja Rodzinna i opodatkować przez CIT 15%. Wszystkie inne (poza tą listą bądź świadczone w rozumieniu prowadzenia aktywnej działalności na tym podmiocie w celu zarobkowym, zgodnie z definicją działalności gospodarczej) są opodatkowane przez CIT 25%. Klienci często zakładając Fundację Rodzinną myślą, że podatku nie będzie. Zapominają, że oprócz zwolnień PIT przy wypłacie na Beneficjentów z tzw grupy zero, płacimy jeszcze podatek CIT w Fundacji - uzupełnia Kinga Rembiałkowska - Doumbouya.

Po drugie częstym błędem jest mylne myślenie, że wykorzystywanie majątku dla celów prywatnych nie jest opodatkowane CIT 15%. Klienci utożsamiają przychody do opodatkowania z pieniędzmi, a w tej sytuacji często występują świadczenia niepieniężne. Tu zaczynają się schody w obsłudze takich podmiotów, gdyż nagle księgowa nie jest tylko związana z rachubą podatkową i prawidłowym ewidencjonowaniem zdarzeń księgowych z ustawą o rachunkowości, ale także rozumieniem statutu każdej poszczególnej Fundacji Rodzinnej - komentuje ekspertka.

Sytuacja podatkowa beneficjentów i fundatora

Ustawa o fundacjach rodzinnych dzieli beneficjentów na dwie grupy: uprzywilejowanych ze względu na bliskie pokrewieństwo z fundatorem oraz pozostałych. Pierwsza grupa, obejmuje na przykład małżonka fundatora oraz jego wstępnych, jest zwolniona z podatku PIT. Pozostali beneficjenci, w zależności od stopnia pokrewieństwa, podlegają stawkom podatkowym wynoszącym 10% lub 15%. Ważne jest, że płatnikiem tego podatku jest fundacja rodzinna. Fundator odpowiada solidarnie z fundacją za zaległe zobowiązania podatkowe.

 

Czy fundacja rodzinna to dobre rozwiązanie?

Wśród wad fundacji rodzinnej wymienia się najczęściej ograniczony zakres działalności gospodarczej, którą ten podmiot może prowadzić. Jednak pozostałe cele wprowadzenia tej instytucji do polskiego porządku prawnego przemawiają za jej pozytywną oceną.

Bardzo się cieszę, że w naszym kraju powstał podmiot umożliwiający rodzinom zabezpieczenie swojego mienia i płynnej sukcesji. Jest to sposób na zabezpieczenie płynności przychodów w dobie opieszałości i długotrwałych procesów sądowych spraw spadkowych. Zachęcam każde Biuro Rachunkowe, aby nie obawiało się obsługi Fundacji Rodzinnej tylko dlatego, że jest czymś nowym, nieznanym…Zobaczcie, jakie możliwości rozwoju i efektywnej współpracy z klientem mamy dzisiaj - podsumowuje Kinga Rembiałkowska - Doumbouya.


Utworzenie fundacji rodzinnej to dobry i skuteczny sposób na przeprowadzenie sukcesji majątku czy też uniknięcie rodzinnych sporów o zachowek. Majątek wniesiony do fundacji po upływie 10 lat przed otwarciem spadku nie wchodzi bowiem w skład masy spadkowej.

Fundacja rodzinna może stać się skutecznym instrumentem do zabezpieczenia interesów członków rodziny, a nawet osób spoza tego kręgu.

Źródło: CorePR

Cła na chińskie samochody elektryczne już wkrótce

Cła na chińskie samochody elektryczne już wkrótce

Elektryczne samochody chińskie powinny konkurować z europejskimi na równych zasadach. Dlatego Europa musi zastanowić się, jaki poziom ceł importowych zastosować, żeby subsydujowanie produkcji w Chinach było przez cła wyrównywane. Dopiero wówczas będzie to konkurencja fair. Wiadomo również, w jakim kierunku idą Stany Zjednoczone – są już zapowiedzi administracji Joe Bidena na temat podniesienia ceł o 100%, co tak naprawdę zamknie rynek amerykański dla producentów lokujących swoje zakłady w Państwie Środka. Europa prawdopodobnie nie pójdzie w tak radykalnym kierunku.

– W Brukseli miała miejsce zażarta dyskusja na temat tego, jak podejść do produkcji w Chinach w obszarze samochodów elektrycznych – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Maciej Mazur, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). – Mamy świadomość, że ten sektor jest zdominowany przez Chiny, czy to w obszarze bateryjnym, czy to w obszarze już gotowego produktu. Widzimy coraz więcej marek, które decydują się, by Europa stała się ich prorytetowym rynkiem. To jest rynek o wysokich marżach – zatem nie może dziwić zainteresowanie Europą wśród koncernów chińskich. Trzeba przyznać, że produkt chiński jest coraz lepszy. To jest samochód, który bardzo często jest zbliżony parametrami jakościowymi do samochodów europejskich czy amerykańskich. Oczywiście należy się zastanowić, w jaki sposób konkurencyjność produkcji w Chinach będzie wpływała pozytywnie na konkurencyjność w Europie. Na pewno należy się spodziewać wzrostu ceł, który sprawi, że samochody chińskie będą konkurowały z europejskimi na już tych zasadach, na których faktycznie powinny – biorąc pod uwagę to, jakie potencjalnie dopłaty są stosowane do produkcji w Państwie Środka – wskazuje Maciej Mazur.

Źródło: Enewsroom

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.