Dotacje

Zachodniopomorskie startuje z unijnymi pożyczkami dla firm

Zachodniopomorskie startuje z unijnymi pożyczkami dla firm

Już pod koniec lipca przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego będą mogli ubiegać się o preferencyjne pożyczki z funduszy europejskich. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał w tej sprawie umowy z partnerami finansującymi.

Decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do sektora MŚP w regionie w ciągu 2 lat trafi aż 135 mln zł w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Śmiało można powiedzieć, że Województwo Zachodniopomorskie jest pionierem we wdrażaniu zwrotnych instrumentów w Polsce. Dekadę temu jako jeden z pierwszych regionów zdecydowaliśmy się na zastąpienie części dotacji pożyczkami i poręczeniami, stopniowo przekonując środowiska gospodarcze do takiej formy wsparcia. Dziś wyraźnie widzimy, że ten mechanizm się sprawdził i pozwolił zbudować stały system finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Dziś dyskutujemy, jak go rozwijać i dopasowywać ofertę do aktualnych wyzwań. Z tych pieniędzy korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale także wspólnoty mieszkaniowe czy JST.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Wdrażanie instrumentów zwrotnych z funduszy europejskich to ważna kompetencja Banku Gospodarstwa Krajowego, jeden z filarów naszej działalności. Podpisanie umów z partnerami finansującymi to ostatni krok przed uruchomieniem pożyczek w regionie. Bardzo cieszymy się, że pierwsze wnioski o finansowanie będzie można składać jeszcze w lipcu, a środki z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego już niebawem zaczną pracować na rzecz lokalnych firm.
Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK

Nisko oprocentowane pożyczki wspierają rozwój firm i poprawę ich konkurencyjności. Z drugiej strony korzysta także region, bo każda spłacona pożyczka może wspierać kolejne inwestycje.

Na terenie Pomorza Zachodniego już pod koniec lipca 2024 r. dostępne będą dwa produkty: standardowa pożyczka rozwojowa oraz pożyczka na innowacje i wzrost konkurencyjności.

Pożyczek będą udzielać instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Standardowa pożyczka rozwojowa

O pożyczkę do kwoty 500 tys. zł będą mogły się ubiegać mikro- i małe firmy. Finansowanie będzie udzielane na maksymalny okres 5 lat, oprocentowanie wyniesie 2 proc. Pożyczka sfinansuje:

  • projekty, które zwiększają konkurencyjność firmy i polegają na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych;
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy – pod warunkiem, że będzie on powiązany z przedmiotem inwestycji;
  • procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, stosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych w celu budowania jak najlepszych relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (buisness-to-consumer).

Pożyczka na innowacje i wzrost konkurencyjności

Finansowanie w kwocie nawet do 5 mln zł kierowane jest dla mikro-, małych i średnich firm. Przedsiębiorcy mogą liczyć na korzystne warunki, m.in. oprocentowanie w wysokości 2 proc. oraz 7-letni okres spłaty. Pożyczkę można przeznaczyć na:

  • wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych, a także takich, które przyczyniają się  do wykorzystania potencjału regionu;
  • inwestycje w robotyzację, automatyzację procesów wytwórczych, rozwój poziomu technologicznego, wchodzenie na nowe rynki czy transformację cyfrową.

Dodatkowe preferencje

Firmy, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego (IS), mogą liczyć na jeszcze korzystniejsze warunki. Są to dodatkowe wydłużenie okresu spłaty oraz wydłużenie karencji spłaty pożyczki. Z preferencji mogą również skorzystać przedsiębiorstwa, które realizują innowacyjne inwestycje na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) to w sumie 1,69 mld euro ze środków unijnych, z czego 1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

BGK zarządza kwotą 183 mln euro (ok. 850 mln zł), która jest przeznaczona w całości na instrumenty zwrotne. Umowa o finansowanie między BGK a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego została podpisana w październiku 2023 r.

Szczegółowe warunki finansowania oraz listę partnerów finansujących można znaleźć na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego:

Źródło: BGK

Alior Bank podpisał umowę w zakresie gwarancji Investmax w ramach programu InvestEU

Alior Bank podpisał umowę w zakresie gwarancji Investmax w ramach programu InvestEU

Alior Bank, jako jeden z pierwszych banków, podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na bazie której mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły zabezpieczyć finansowanie gwarancją Investmax z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Unijne wsparcie skierowane jest do podmiotów, które nie posiadają wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu lub wykorzystały limity pomocy de minimis. Gwarancja może zabezpieczyć aż 80 proc. kwoty kapitału kredytu inwestycyjnego lub finansowania obrotowego.

Na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Alior Bank rozszerzy ofertę dla firm o nową formę zabezpieczenia kredytów – gwarancję Investmax z regwarancją Programu InvestEU. Zaletą tej formy zabezpieczenia są niskie koszty – prowizja za udzielenie gwarancji Investmax małej lub średniej firmie wyniesie zaledwie 0,3 proc. kwoty gwarancji. Mikrofirma nie poniesie natomiast żadnych opłat za gwarancję. Rozwiązanie będzie dostępne w ofercie Alior Banku od sierpnia 2024 roku.

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest pierwszym krokiem do wdrożenia gwarancji Investmax do oferty Alior Banku. Po zakończeniu prac systemowych udostępnimy przedsiębiorcom nową, korzystną formę zabezpieczeń. W ten sposób ułatwimy firmom dostęp do finansowania i po raz kolejny przyczynimy się do wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarki i innych celów polityki Unii Europejskiej – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Gwarancja z Programu InvestEU będzie udzielana w formie pomocy publicznej i ułatwi przedsiębiorcom dostęp do kapitału na bieżącą działalność firmy i rozwój inwestycji. Okres trwania gwarancji zależy od rodzaju zobowiązania. Jest to 51 miesięcy dla kredytu obrotowego i 123 miesiące dla kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 6 906 400 zł. W przypadku mikrofirm jest to 172 660 zł. Łączna maksymalna kwota kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorcę z zabezpieczeniem Investmax nie może przekroczyć 32 373 750 zł.

Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu zrealizuje Alior Bank, co dodatkowo ułatwi i przyspieszy obsługę klientów. Decyzja o przyznaniu finansowania przez bank zależy od pozytywnej oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy.

Informacje o szczegółach gwarancji Investmax będą dostępne w placówkach i na stronie internetowej Alior Banku.
Pekao Leasing i CEB wesprą inwestycje oraz rozwój firm z sektora MŚP

Pekao Leasing i CEB wesprą inwestycje oraz rozwój firm z sektora MŚP

250 mln euro – to wartość umowy kredytowej podpisanej 4 lipca pomiędzy Pekao Leasing - spółką leasingową z Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. - oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji i rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w Polsce w formie leasingu, na konkurencyjnych warunkach. Kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Pekao S.A.

Zawarta umowa zapewni szczególne wsparcie dla biznesów najbardziej wrażliwych na negatywne społeczno-gospodarcze skutki transformacji:  firm z regionów zagrożonych bezrobociem; mikro, małych i średnich przedsiębiorstw należących do kobiet i zarządzanych przez kobiety. Dla Grupy Pekao i CEB jednym z kluczowych celów prowadzonej działalności jest ochrona środowiska oraz wspieranie niskoemisyjnej gospodarki.

Środki pozyskane dzięki umowie kredytu będą współfinansować inwestycje polskich mikro, małych i średnich firm za pośrednictwem Pekao Leasing, takie jak zakup środków trwałych, pojazdów, sprzętów i maszyn, a także sprzętu IT i oprogramowania. Pekao Leasing sfinansuje środki transportu: pojazdy o wadze do 3,5 tony z napędem elektrycznym i samochody powyżej 3,5 tony spełniające co najmniej normę emisji Euro VI. Ponad połowa środków z umowy kredytowej zostanie przeznaczona na inne aktywa niż środki transportu.

Wspieramy rozwój gospodarki i społeczeństwa z dbałością o środowisko naturalne. Długofalowa współpraca Grupy Banku Pekao S.A.  z  europejskimi instytucjami finansowymi, takimi jak CEB, jest kluczowa dla sprawiedliwej transformacji – 35 proc. kredytu zostanie przeznaczone dla grup szczególnie narażonych na jej negatywne skutki. To finansowanie wpisuje się także w założenia naszej strategii ESG, w tym zmniejszenie emisji CO2 – 15 proc. środków z kredytu zostanie przeznaczone na zielone cele, m.in. leasing aut elektrycznychmówi Marcin Gadomski, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Konsekwentnie wspieramy polskich przedsiębiorców  zapewniając  preferencyjne źródła finansowania. Środki pochodzące z Banku Rozwoju Rady Europy  pomogą małym i średnim firmom w realizacji nowych inwestycji, zwiększaniu skali działalności i utrzymaniu konkurencyjności. Finansowanie wspiera także przedsiębiorczość kobiet i równość społeczną, jako że minimum  20 proc. z 250 mln euro kredytu  zostanie przeznaczone na wsparcie firm należących do kobiet i prowadzonych przez kobiety – podkreśla Magdalena Zmitrowiczwiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

– Pekao Leasing zamierza przeznaczyć finansowanie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym jak i zagranicznym. Tylko nowoczesne technologie zakupione w ramach udzielonych finansowań pozwolą rozwijać się polskim przedsiębiorstwom w tempie sprzed okresu COVID. Obserwując wzrost produkcji przemysłowej, jak również finansowania udzielanego klientom Pekao Leasing w ostatnich kwartałach, jesteśmy przekonani, że środki z CEB zasilając polskich przedsiębiorców, wskazują dobry kierunek rozwoju oraz wspierają inwestycje w celu tworzenia i zachowania miejsc pracy, obniżenia emisji i energochłonności produkcji – dodaje  Maciej Kijo, członek Zarządu Pekao Leasing.  

Grupa Banku Pekao S.A. jest kluczowym partnerem CEB w finansowaniu polskich firm operujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Bardzo doceniamy tę efektywną współpracę, czego najlepszym przykładem jest kolejna umowa, która została podpisana między naszymi organizacjami. Wspólne działania potwierdzają także misję naszych instytucji, polegającą na wspieraniu małych firm, także w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, oraz przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną podsumowuje Carlo Monticelli, Gubernator CEB.

CEB  priorytetowo traktuje wsparcie dla małych, mikro i średnich firm, ułatwiając im  dostęp do średnio i długoterminowego finansowania.  CEB realizuje mandat społeczny, przyczyniając się do tworzenia i utrzymywania miejsc pracy, zarówno stałych, jak i sezonowych.

Grupę Banku Pekao S.A. i Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) łączy długoletnia relacja - to już szósta, opiewająca na najwyższą kwotę w historii współpracy tych dwóch podmiotów, umowa podpisana przez CEB i Pekao Leasing. Łączna kwota wszystkich zawartych dotychczas umów kredytu przekracza 900 mln euro.

Źródło: Pekao

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały dwie umowy dot. finansowania w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. BGK będzie zarządzał środkami, które trafią m.in. do przedsiębiorstw i samorządów na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) i gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).  

Rozwój OZE

Ponad 306 mln zł (z czego 214 mln zł to środki UE) trafi na pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii. Finansowanie będzie udzielane zarówno na warunkach preferencyjnych i rynkowych, w części pożyczek będzie możliwe także umorzenie części kapitału. Odbiorcy finansowania będą mogli przeznaczyć je na budowę i rozbudowę instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną, a także energię cieplną i chłód. Finansowanie obejmie też magazyny energii związane z nowopowstałym lub zmodernizowanym źródłem odnawialnej energii oraz przyłączenie OZE do sieci.

Z oferty będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne JST, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty energetyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz uczelnie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

Druga z umów podpisanych przez BGK i Wielkopolski Urząd Marszałkowski dotyczy pożyczek wspierających transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. Finansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje, których celem będzie ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, m.in. poprzez: zmianę procesów produkcyjnych, efektywne wykorzystanie zasobów w przedsiębiorstwach, a także rozwiązania technologiczne, które ograniczą zużycie materiałów w procesach produkcyjnych. Chodzi o projekty, których celem będzie zmniejszenie wykorzystania surowców lub zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Z pożyczek będą mogły skorzystać duże przedsiębiorstwa, MŚP, przedsiębiorstwa mid-caps oraz small mid-caps, jednostki organizacyjne JST, które posiadają osobowość prawną, a także podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Finansowanie będzie udzielane zarówno na warunkach preferencyjnych i rynkowych, w części pożyczek będzie możliwe także umorzenie części kapitału.

Budżet na pożyczki GOZ wyniesie ponad 183 mln zł, z czego ponad 128 mln to środki UE.

Kiedy środki będą dostępne?

Teraz BGK w przetargach wybierze partnerów finansujących, którzy będą udzielali pożyczek na terenie województwa Wielkopolskiego. Pożyczki będą dostępne najprawdopodobniej w czwartym kwartale tego roku.

Więcej informacji na stronie internetowej BGK.

Źródło: BGK

Agromax – nowa gwarancja BGK z dotacją dla sektora rolnego

Agromax – nowa gwarancja BGK z dotacją dla sektora rolnego

BGK wprowadza do oferty Agromax, czyli nową gwarancję z dotacją na spłatę odsetek dla sektora rolnego z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR Plus). Zabezpiecza ona zarówno kredyt inwestycyjny, jak i obrotowy.Dzięki niej rolnicy oraz przetwórcy sektora rolno-spożywczego zwiększą konkurencyjność swoich inwestycji oraz rozwiną współpracę. Łączna wartość środków w FGR Plus wynosi 446,5 mln zł, finansowanych z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. FGR Plus został utworzony na podstawie umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z gwarancji mogą skorzystać rolnicy oraz przetwórcy z sektora rolno-spożywczego. Gwarancja Agromax zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu i nie może przekroczyć 5 mln zł.  Kredytobiorcy mogą także skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci dotacji na spłatę odsetek, która w przypadku „młodego rolnika” (do 40 roku życia) może wynosić nawet 100 proc. kwoty raty odsetkowej.

„Zależy nam na tym, żeby wspierać odporność sektora rolno-spożywczego. Poprzednia edycja programu była sukcesem i cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników i przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Celem FGR Plus jest zapewnienie  rolnikom i przedsiębiorcom łatwiejszego dostępu do finansowania zwrotnego w postaci kredytu” – podkreślił sekretarz stanu Adam Nowak.

Podsekretarz stanu Adam Nowak

Podsekretarz stanu Adam Nowak podczas konferencji nt. FGR Plus (Fot. MRiRW).

Dwa kredyty – inwestycyjny i obrotowy

Za udzielenie gwarancji bank nie pobiera prowizji i opłat. Bezpłatna gwarancja Agromax z FGR Plus może zabezpieczyć dwa rodzaje kredytów:

  • inwestycyjny - udzielony na finansowanie materialnych (np. ciągnik) i niematerialnych (np. system do automatyzacji żywienia zwierząt) inwestycji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w sektorze rolnym;
  • obrotowy nieodnawialny – udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, powiązany z inwestycją finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją Agromax.

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 183 miesiące, a dla kredytu obrotowego - 51 miesięcy.

„Bank Gospodarstwa Krajowego od wielu lat wspiera rolników i zabezpiecza ich potrzeby płynnościowe i inwestycyjne. Obecnie uruchomiliśmy kolejny produkt z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus, tak aby w jeszcze większym stopniu wspierać rolników i przetwórców. Agromax to dla nich zachęta do rozwoju oraz wzmacniania ich konkurencyjności. Kredyty inwestycyjne będą objęte dopłatą do odsetek, co dodatkowo zachęci rolników i przetwórców do podejmowania działań inwestycyjnych” - powiedział Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński podczas konferencji nt. FGR Plus (Fot. MRiRW).

Dotacja na spłatę odsetek

Dotacja na spłatę odsetek to dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją FGR Plus. Polega na pokryciu przez BGK części lub całości odsetek naliczonych przez bank kredytujący za dany okres odsetkowy. Dotacja na spłatę odsetek może wynieść 50 lub 100 proc. kwoty raty odsetkowej. Z wyższego poziomu dopłaty do odsetek może skorzystać młody rolnik lub kredytobiorca, którego inwestycje przyczyniają się do ochrony środowiska i klimatu.

„Utworzenie i wdrożenie FGR Plus jest następstwem dobrej współpracy między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz bankami kredytującymi (spółdzielczymi i komercyjnymi). To pokazuje, że wspieramy rolników w sposób przemyślany – nie tylko w formie dotacji i rekompensat, lecz także w formie finansowania zwrotnego” – zaznaczył wiceminister Nowak.

Nowa gwarancja z dotacją na spłatę odsetek będzie dostępna w bankach kredytujących, które podpiszą umowę z BGK. Lista banków, w których można wziąć kredyt i skorzystać z gwarancji z dopłatą znajduje się na stronie internetowej BGK.

Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć na stronie Gwarancji Agromax.

Źródło: BGK

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.