Dotacje

Agromax – nowa gwarancja BGK z dotacją dla sektora rolnego

Agromax – nowa gwarancja BGK z dotacją dla sektora rolnego

BGK wprowadza do oferty Agromax, czyli nową gwarancję z dotacją na spłatę odsetek dla sektora rolnego z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR Plus). Zabezpiecza ona zarówno kredyt inwestycyjny, jak i obrotowy.Dzięki niej rolnicy oraz przetwórcy sektora rolno-spożywczego zwiększą konkurencyjność swoich inwestycji oraz rozwiną współpracę. Łączna wartość środków w FGR Plus wynosi 446,5 mln zł, finansowanych z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. FGR Plus został utworzony na podstawie umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z gwarancji mogą skorzystać rolnicy oraz przetwórcy z sektora rolno-spożywczego. Gwarancja Agromax zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu i nie może przekroczyć 5 mln zł.  Kredytobiorcy mogą także skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci dotacji na spłatę odsetek, która w przypadku „młodego rolnika” (do 40 roku życia) może wynosić nawet 100 proc. kwoty raty odsetkowej.

„Zależy nam na tym, żeby wspierać odporność sektora rolno-spożywczego. Poprzednia edycja programu była sukcesem i cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników i przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Celem FGR Plus jest zapewnienie  rolnikom i przedsiębiorcom łatwiejszego dostępu do finansowania zwrotnego w postaci kredytu” – podkreślił sekretarz stanu Adam Nowak.

Podsekretarz stanu Adam Nowak

Podsekretarz stanu Adam Nowak podczas konferencji nt. FGR Plus (Fot. MRiRW).

Dwa kredyty – inwestycyjny i obrotowy

Za udzielenie gwarancji bank nie pobiera prowizji i opłat. Bezpłatna gwarancja Agromax z FGR Plus może zabezpieczyć dwa rodzaje kredytów:

  • inwestycyjny - udzielony na finansowanie materialnych (np. ciągnik) i niematerialnych (np. system do automatyzacji żywienia zwierząt) inwestycji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w sektorze rolnym;
  • obrotowy nieodnawialny – udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, powiązany z inwestycją finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją Agromax.

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 183 miesiące, a dla kredytu obrotowego - 51 miesięcy.

„Bank Gospodarstwa Krajowego od wielu lat wspiera rolników i zabezpiecza ich potrzeby płynnościowe i inwestycyjne. Obecnie uruchomiliśmy kolejny produkt z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus, tak aby w jeszcze większym stopniu wspierać rolników i przetwórców. Agromax to dla nich zachęta do rozwoju oraz wzmacniania ich konkurencyjności. Kredyty inwestycyjne będą objęte dopłatą do odsetek, co dodatkowo zachęci rolników i przetwórców do podejmowania działań inwestycyjnych” - powiedział Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński podczas konferencji nt. FGR Plus (Fot. MRiRW).

Dotacja na spłatę odsetek

Dotacja na spłatę odsetek to dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją FGR Plus. Polega na pokryciu przez BGK części lub całości odsetek naliczonych przez bank kredytujący za dany okres odsetkowy. Dotacja na spłatę odsetek może wynieść 50 lub 100 proc. kwoty raty odsetkowej. Z wyższego poziomu dopłaty do odsetek może skorzystać młody rolnik lub kredytobiorca, którego inwestycje przyczyniają się do ochrony środowiska i klimatu.

„Utworzenie i wdrożenie FGR Plus jest następstwem dobrej współpracy między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz bankami kredytującymi (spółdzielczymi i komercyjnymi). To pokazuje, że wspieramy rolników w sposób przemyślany – nie tylko w formie dotacji i rekompensat, lecz także w formie finansowania zwrotnego” – zaznaczył wiceminister Nowak.

Nowa gwarancja z dotacją na spłatę odsetek będzie dostępna w bankach kredytujących, które podpiszą umowę z BGK. Lista banków, w których można wziąć kredyt i skorzystać z gwarancji z dopłatą znajduje się na stronie internetowej BGK.

Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć na stronie Gwarancji Agromax.

Źródło: BGK

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.