Dotacje

Pekao Leasing i CEB wesprą inwestycje oraz rozwój firm z sektora MŚP

Pekao Leasing i CEB wesprą inwestycje oraz rozwój firm z sektora MŚP

250 mln euro – to wartość umowy kredytowej podpisanej 4 lipca pomiędzy Pekao Leasing - spółką leasingową z Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. - oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji i rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w Polsce w formie leasingu, na konkurencyjnych warunkach. Kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Pekao S.A.

Zawarta umowa zapewni szczególne wsparcie dla biznesów najbardziej wrażliwych na negatywne społeczno-gospodarcze skutki transformacji:  firm z regionów zagrożonych bezrobociem; mikro, małych i średnich przedsiębiorstw należących do kobiet i zarządzanych przez kobiety. Dla Grupy Pekao i CEB jednym z kluczowych celów prowadzonej działalności jest ochrona środowiska oraz wspieranie niskoemisyjnej gospodarki.

Środki pozyskane dzięki umowie kredytu będą współfinansować inwestycje polskich mikro, małych i średnich firm za pośrednictwem Pekao Leasing, takie jak zakup środków trwałych, pojazdów, sprzętów i maszyn, a także sprzętu IT i oprogramowania. Pekao Leasing sfinansuje środki transportu: pojazdy o wadze do 3,5 tony z napędem elektrycznym i samochody powyżej 3,5 tony spełniające co najmniej normę emisji Euro VI. Ponad połowa środków z umowy kredytowej zostanie przeznaczona na inne aktywa niż środki transportu.

Wspieramy rozwój gospodarki i społeczeństwa z dbałością o środowisko naturalne. Długofalowa współpraca Grupy Banku Pekao S.A.  z  europejskimi instytucjami finansowymi, takimi jak CEB, jest kluczowa dla sprawiedliwej transformacji – 35 proc. kredytu zostanie przeznaczone dla grup szczególnie narażonych na jej negatywne skutki. To finansowanie wpisuje się także w założenia naszej strategii ESG, w tym zmniejszenie emisji CO2 – 15 proc. środków z kredytu zostanie przeznaczone na zielone cele, m.in. leasing aut elektrycznychmówi Marcin Gadomski, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Konsekwentnie wspieramy polskich przedsiębiorców  zapewniając  preferencyjne źródła finansowania. Środki pochodzące z Banku Rozwoju Rady Europy  pomogą małym i średnim firmom w realizacji nowych inwestycji, zwiększaniu skali działalności i utrzymaniu konkurencyjności. Finansowanie wspiera także przedsiębiorczość kobiet i równość społeczną, jako że minimum  20 proc. z 250 mln euro kredytu  zostanie przeznaczone na wsparcie firm należących do kobiet i prowadzonych przez kobiety – podkreśla Magdalena Zmitrowiczwiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

– Pekao Leasing zamierza przeznaczyć finansowanie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym jak i zagranicznym. Tylko nowoczesne technologie zakupione w ramach udzielonych finansowań pozwolą rozwijać się polskim przedsiębiorstwom w tempie sprzed okresu COVID. Obserwując wzrost produkcji przemysłowej, jak również finansowania udzielanego klientom Pekao Leasing w ostatnich kwartałach, jesteśmy przekonani, że środki z CEB zasilając polskich przedsiębiorców, wskazują dobry kierunek rozwoju oraz wspierają inwestycje w celu tworzenia i zachowania miejsc pracy, obniżenia emisji i energochłonności produkcji – dodaje  Maciej Kijo, członek Zarządu Pekao Leasing.  

Grupa Banku Pekao S.A. jest kluczowym partnerem CEB w finansowaniu polskich firm operujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Bardzo doceniamy tę efektywną współpracę, czego najlepszym przykładem jest kolejna umowa, która została podpisana między naszymi organizacjami. Wspólne działania potwierdzają także misję naszych instytucji, polegającą na wspieraniu małych firm, także w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, oraz przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną podsumowuje Carlo Monticelli, Gubernator CEB.

CEB  priorytetowo traktuje wsparcie dla małych, mikro i średnich firm, ułatwiając im  dostęp do średnio i długoterminowego finansowania.  CEB realizuje mandat społeczny, przyczyniając się do tworzenia i utrzymywania miejsc pracy, zarówno stałych, jak i sezonowych.

Grupę Banku Pekao S.A. i Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) łączy długoletnia relacja - to już szósta, opiewająca na najwyższą kwotę w historii współpracy tych dwóch podmiotów, umowa podpisana przez CEB i Pekao Leasing. Łączna kwota wszystkich zawartych dotychczas umów kredytu przekracza 900 mln euro.

Źródło: Pekao

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.