Finanse firmowe

Alior Bank udostępnia firmom kalkulator do mierzenia śladu węglowego

Alior Bank udostępnia firmom kalkulator do mierzenia śladu węglowego

W ramach współpracy z firmą Envirly Alior Bank proponuje przedsiębiorcom preferencyjne warunki zakupu narzędzia do obliczania emisji CO₂. Ma ono wspierać firmy w wypełnieniu obowiązku mierzenia śladu węglowego, zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy CSRD.

Obowiązek mierzenia śladu węglowego i uwzględniania go w sprawozdaniach rocznych dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw. Wkrótce obejmie on również w określonym zakresie małe i średnie firmy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Alior Bank udostępnia przedsiębiorcom możliwość zakupu kalkulatora firmy Envirly, która specjalizuje się w realizacji projektów zrównoważonego rozwoju. Narzędzie oblicza aż trzy zakresy emisji CO₂.

Pierwszy zakres obejmuje bezpośrednie emisje, wynikające ze spalania paliw kopalnych przez samą firmę, bądź powstające podczas procesów technologicznych i produkcyjnych. Drugi dotyczy emisji pośrednich, które powstają podczas wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, pary i chłodu. Zakres trzeci jest najbardziej złożony i najtrudniejszy do zmierzenia – uwzględnia cały łańcuch wartości firmy, od śladu węglowego używanych materiałów, aż do emisji wytwarzanych podczas wykorzystywania produktów i ich utylizacji. Dodatkowo, obejmuje także różnorakie pośrednie emisje, związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a w szczególności dla eksporterów, firm w łańcuchach dostaw, spółek międzynarodowych, grup kapitałowych oraz funduszy inwestycyjnych i przedsiębiorstw innowacyjnych.

W naszej strategii zadeklarowaliśmy, że odpowiemy na współczesne wyzwania klimatyczne i wesprzemy firmy w transformacji energetycznej. Dzięki współpracy z Envirly udostępniamy przedsiębiorstwom praktyczne narzędzie do szybkiego i precyzyjnego obliczania śladu węglowego na preferencyjnych warunkach cenowych. W ten sposób ułatwiamy im efektywne zarządzanie poziomem emisji CO₂ i oszczędność energii. Wspieramy je również w wyznaczaniu celów dekarbonizacyjnych i przygotowaniu się do raportowania ESG – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Ślad węglowy to nie tylko obowiązek, ale i szansa na budowanie przewag konkurencyjnych szczególnie dla przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Narzędzie Envirly wspomoże firmy, które za pośrednictwem  Alior Banku wykupią dostęp do kalkulatora, w zarządzaniu procesem zbierania danych, komunikacji z dostawcami i generowaniu raportu. Cieszymy się na nadchodzącą współpracę z Alior Bankiem – mówi Mateusz Masiak, prezes Envirly.

Dostęp do kalkulatora śladu węglowego w specjalnej ofercie firmy Envirly można wykupić za pośrednictwem strony internetowej banku lub bezpłatnego portalu zafirmowani.pl.

Oferta specjalna dotyczy Pakietu Standard i Pakietu Pro. Pierwszy z nich obejmuje dwa zakresy pomiaru śladu węglowego, analitykę CO₂ w czasie rzeczywistym, automatyczne generowanie raportów, rekomendacje i tworzenie celów redukcyjnych, a także wsparcie przez 8 godzin rocznie. Pakiet Pro, oprócz usług dostępnych w Pakiecie Standard, zawiera również pełne raportowanie w trzech zakresach GHG Protocol, personalizowane rekomendacje i cele, możliwość monitorowania i porównywania emisji w wielu lokalizacjach. Dodatkowo, przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłat przez pierwsze dwa miesiące korzystania z narzędzia.

Obliczenie śladu węglowego firmy lub produktu pozwala zidentyfikować obszary w procesach technologicznych, w których można zmniejszyć zużycie energii i zredukować emisję gazów cieplarnianych. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na monitorowanie CO₂ i posiadanie raportu śladu węglowego, budują wizerunek firmy odpowiedzialnej i zrównoważonej środowiskowo, jednocześnie spełniając obowiązek raportowania emisji w sprawozdaniach niefinansowych. Dzięki temu mogą również lepiej prezentować swoje oferty klientom zagranicznym, którzy często wymagają informacji o wielkości śladu węglowego poszczególnych produktów.

Źródło: Alior Bank

Finansowanie inwestycji objętych dotacją

Finansowanie inwestycji objętych dotacją

Jak zapewnić kompleksowe finansowanie inwestycji objętych dotacjami unijnymi? Rozwiązaniem jest propozycja Banku Millennium połączenia kredytu pomostowego z dotacją z długoterminowym kredytem inwestycyjnym. Kredyt pomostowy pozwala firmom sfinansować koszty kwalifikowane inwestycji w części objętej dotacją i udzielany jest w kwocie równej jej wysokości. Pozostałą część inwestycji pokryje długoterminowy kredyt inwestycyjny. W przypadku, gdy przedmiot finansowania dotyczy tzw. zielonej inwestycji, czyli np. transformacji energetycznej firmy, zmniejszeniu materiałochłonności produkcji, firma może liczyć w Banku Millennium na preferencyjne warunki – brak prowizji za udzielenie finansowania i okres kredytowania wynoszący nawet 15 lat.

- W Banku Millenium kompleksowo wesprzemy realizację projektów inwestycyjnych. Kredytem pomostowym sfinansujemy koszty kwalifikowane objęte dotacją, a długoterminowym kredytem inwestycyjnym koszty kwalifikowane nie objęte dotacją oraz koszty niekwalifikowane, w tym również VAT. Nasza sieć sprzedaży jest przygotowana do wspierania klientów w realizacji m.in. inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i obiegiem zamkniętym. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc ekspertów unijnych, którzy wskażą programy dotacyjne, z których warto skorzystać, aby zwiększyć efektywność finansową realizowanej inwestycji – mówi Anna Gregorczyk, dyrektorka Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium.

W kompleksowym modelu finansowania inwestycji, w przypadku której został złożony wniosek w ramach jednego z programów pomocowych, głównym źródłem środków będzie kredyt inwestycyjny. Źródłem uzupełniającym - kredyt pomostowy, w przypadku którego dotacja traktowana jest jako źródło spłaty kredytu. Taki model zapewnia firmie kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Harmonogram spłat kredytu pomostowego dostosowany jest do planowanych terminów wpływu dotacji, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji. Natomiast spłata kredytu inwestycyjnego dokonywana jest w ratach miesięcznych, trzymiesięcznych lub półrocznych.

W przypadku kredytu objętego zielonym finansowaniem (którego cel został zdefiniowany przez Bank Millennium jako zielony), prowizja przygotowawcza wynosi 0%.

Kredyt pomostowy z dotacją Banku Millennium finansuje projekty realizowane z funduszy unijnych na lata 2021–2027. Jednocześnie oferta banku to także ważne wsparcie dla firm, które mogą stać się pośrednimi bądź bezpośrednimi beneficjentami środków z KPO.

Źródło: Millennium Bank

PragmaGO zamyka pierwsze półrocze 2024 z obrotem na poziomie 1,15 mld zł, rosnąc 25% r/r

PragmaGO zamyka pierwsze półrocze 2024 z obrotem na poziomie 1,15 mld zł, rosnąc 25% r/r

Podsumowanie wyników PragmaGO w pierwszym półroczu 2024:

  • 1,15 mld zł sfinansowanych należności (+25% r/r),

    • 924 mln zł (+16% r/r) wygenerował faktoring,

    • 305 mln zł (+49% r/r) obrotu zostało zrealizowane w modelu embedded finance,

  • 13 872 firm (+18% r/r) pozyskało finansowanie,

    • z faktoringu skorzystało 1 756 klientów (+20% r/r),

    • z usług embedded finance skorzystało 12 567 przedsiębiorców (+17% r/r).

„Jesteśmy zdecydowanym liderem rynku w kategorii embedded finance dla biznesu. To usługi finansowania, których dystrybucja odbywa się poprzez zautomatyzowaną integrację techniczną z partnerami. Dzięki temu dostarczamy klientom ponadprzeciętne rozwiązania user experience. Dynamicznie rozwijamy ten segment usług - nie tylko zwiększamy bazę partnerów, klientów i wartość udzielanego finansowania, ale wprowadzamy też zupełnie nowe na polskim rynku rozwiązania. W maju przedstawiliśmy PragmaPay – pierwszą płatność odroczoną dla B2B, która dorównuje wygodą i szybkością standardom w segmencie konsumenckim. Chcemy, aby mali i średni przedsiębiorcy mieli łatwy dostęp do finansowania, które jest dostosowane do ich potrzeb i nie musieli sięgać np. po usługi z rynku konsumenckiego” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.

PragmaPay mogą wdrożyć platformy sprzedażowe, bramki płatnicze czy marketplace’y. To usługa nie tylko dla posiadaczy sklepów online, ale też firm realizujących zamówienia składane w panelu klienta (po zarejestrowaniu i zalogowaniu). PragmaPay może być alternatywą dla kredytów kupieckich, które wymagają od sprzedawcy dodatkowych nakładów finansowych. W zakresie płatności odroczonych dla firm PragmaGO osiągnęła 112 mln zł (+44% r/r) obrotu.

Druga usługa w modelu embedded finance to Merchant Cash Advance (MCA) – finansowanie firm z limitem i wysokością raty dostosowanymi do dynamiki obrotów klienta, z uwzględnieniem ich sezonowości. W ramach MCA firmy pozyskały 113 mln zł (+132% r/r).

Embedded finance to pieniądze w 100% online, w kilka minut, tam gdzie przedsiębiorcy prowadzą działalność.

PragmaGO stale rozwija też linię usług faktoringowych. Digital faktoring stanowi już 54% obrotu w tym segmencie. Usługa pozwala na finansowanie faktur w stałej umowie, której parametry klient może

dostosować online. Digital faktoring osiągnął 29% dynamiki wzrostu, a wartość sfinansowanych faktur wyniosła 498 mln zł (podczas gdy tradycyjny faktoring urósł zaledwie o 5%).

W lutym br. do Grupy PragmaGO dołączyła Monevia* – lider na polskim rynku w finansowaniu pojedynczych faktur (invoice discountingu). 

PragmaGO jest też zaufanym emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. W pierwszym półroczu 2024 roku Spółka zamknęła trzy emisje złotówkowe na łączną wartość 80 mln zł. W kwietniu Spółka z sukcesem zakończyła pierwszą ofertę obligacji w obcej walucie i pozyskała 3,5 mln EUR. Wszystkie emisje PragmaGO w 2024 roku zostały zamknięte z redukcją popytu.

* PragmaGO zakupiła od funduszu 21 Concordia 100% udziałów w spółce Monevia.

Podsumowanie wyników PragmaGO w I półroczu 2024:

Wartość nominalna sfinansowanych należności (PLN)

Dynamika r/r

Ogółem

1,15 mld

+25%

Faktoring

924 mln

+16%

w tym:

Digital faktoring

498 mln

+29%

Faktoring tradycyjny

426 mln

+5%

Pożyczki digital

227 mln

+80%

w tym m.in.

 Merchant Cash Advance

113 mln

+132%

BNPL B2B

112 mln

+44%

Liczba klientów

Dynamika r/r

Ogółem

13 872

+18%

Faktoring

1 756

+20%

Pożyczki digital

12 156

+18%

w tym m.in.

 Merchant Cash Advance

2 185

+95%

BNPL B2B

10 395

+8%

 

PragmaGO SA (pragmago.pl) – funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r. Obecnie Spółka jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 25-letnim doświadczeniu we współpracy z Klientami z sektora MŚP. Rozwój Spółki wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGO.tech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Enterprise Investors.

Źródło: PragmaGo

BOŚ dołącza do Programu InvestEU i wkrótce udostępni swoim klientom gwarancję InvestMax

BOŚ dołącza do Programu InvestEU i wkrótce udostępni swoim klientom gwarancję InvestMax

Bank Ochrony Środowiska jako jeden z pierwszych banków, zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę portfelowej linii gwarancyjnej w ramach Programu InvestEU. Dzięki temu, od września br. klienci BOŚ z segmentu mikro, małych i średnich firm będą mogli skorzystać z nowej gwarancji InvestMax. Ułatwi ona przedsiębiorcom dostęp do kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

– BOŚ umożliwia swoim klientom skorzystanie z większości gwarancji oferowanych przez BGK, w tym ze wszystkich gwarancji, które są kierowane do firm z sektora MŚP. Nasi klienci mogą korzystać z gwarancji de minimis, BizesmaxPlus i Ekomax, a wkrótce także z gwarancji InvestMax. Jest to atrakcyjna forma wsparcia dla przedsiębiorców, którzy często z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń napotykają trudności w uzyskaniu finansowania nowych inwestycji i rozwoju swojego biznesu – wskazał Bartosz Kublik, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu BOŚ.

Nowa gwarancja jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorców. Dla nich gwarancja w formule mikrofinansowania będzie udzielona bezpłatnie. W pozostałych przypadkach prowizja za udzielenie gwarancji będzie bardzo niska i wyniesie 0,3%. Przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć gwarancją InvestMax aż 80 proc. kwoty kapitału kredytu – obrotowego lub inwestycyjnego.

Gwarancja InvestMax powstała dzięki wykorzystaniu środków z Programu InvestEU, w formie regwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Oznacza to, że EFI bierze na siebie część ryzyka braku spłaty kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę.

Zadaniem Programu InvestEU jest wspieranie celów polityki Unii Europejskiej poprzez szereg działań, które przyczyniają się m.in. do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz odbudowy gospodarki UE po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

We współpracy z BGK, BOŚ oferuje przedsiębiorstwom również produkty wykorzystujące środki unijne z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Są to: kredyt ekologiczny i kredyt z gwarancją Ekomax. W ramach współpracy z BGK, BOŚ jest także operatorem pożyczek OZE w województwie lubelskim. Te niskooprocentowane pożyczki skierowane są na budowę instalacji OZE w szkołach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. BOŚ – jako jeden z niewielu banków w Polsce – może też sfinansować z unijnego grantu ELENA 90% kosztów dokumentacji technicznej (w tym audytu energetycznego), którą muszą przygotować firmy i samorządy ubiegające się o finansowanie tego typu inwestycji.

Flagowym projektem BOŚ jest także program „Mój elektryk”, który właśnie otrzymał dodatkowe wsparcie 60 mln zł z NFOŚiGW. Bank Ochrony Środowiska jest jedynym bankiem-operatorem ścieżki leasingowej tego programu i współpracuje obecnie aż z 30 firmami leasingowymi. Od początku realizacji programu wpłynęło ponad 20 tyś. wniosków – z czego NFOŚiGW zaakceptował dotychczas 18 tys. na łączną kwotę ponad 592 mln zł. Dopłaty leasingu objęły prawie 20 tys. „elektryków”. Najwięcej dopłat (około 14 tys.) dotyczyło samochodów osobowych.

Źródło: BOŚ Bank

Santander Bank Polska udostępnił kalkulator emisyjności dla klientów firmowych

Santander Bank Polska udostępnił kalkulator emisyjności dla klientów firmowych

Bezpłatny kalkulator śladu węglowego dla firm (niezależnie od skali działalności) pozwala oszacować i wygenerować raport emisji CO2. Dodatkowo, umożliwia też użytkownikowi zidentyfikowanie sposobu na zredukowanie śladu węglowego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) w pierwszej kolejności duże spółki, a  w kolejnych latach również MŚP będą zobowiązane do raportowania kwestii dot. zrównoważonego rozwoju, w tym swojego wpływu na klimat i poziomu emisji CO2. Jednocześnie presja w łańcuchu dostaw ze strony największych firm, które wymagają od swoich dostawców mierzenia emisyjność sprawia, że w praktyce również podmioty, które formalnie nie mają takiego obowiązku będą potrzebowały mierzyć swój ślad węglowy.

Kalkulator śladu węglowego udostępniony przez Santander Bank Polska jest narzędziem udostępnionym klientom firmowym niezależnie od branży, w jakiej prowadzą swoją działalność i wielkości przedsiębiorstwa. Kalkulator umożliwia obliczenie emisji CO2 związanych z działalnością firmy w Zakresie 1 tzn. emisji bezpośrednich powstałych w wyniku spalania paliw w instalacjach i pojazdach oraz Zakresie 2, czyli w wyniku wytwarzania energii czy ciepła, które zużywa firma. Po uzupełnieniu danych dotyczących emisji, można wygenerować raport estymujący ślad węglowy firmy. Klienci firmowi, którzy chcieliby skorzystać z kalkulatora mogą skontaktować się ze swoim opiekunem biznesowym w Santander Bank Polska.

– W przeciwieństwie do dużych korporacji i rozwiniętych firm, mniejsze i średnie przedsiębiorstwa często nie dysponują wystarczającymi zasobami kadrowymi i finansowymi, żeby samodzielnie policzyć swoją emisyjność. Jako bank odpowiedzialny społecznie, od lat wspieramy firmy w zielonej transformacji i dążeniu do zeroemisyjności. Wspólnie z ekspertami Fundacji Climate Strategies Poland przygotowaliśmy narzędzie, które stanowi konkretne wsparcie w tych procesach. Dzięki bezpłatnemu kalkulatorowi śladu węglowego będziemy w stanie pomagać firmom w redukcji emisji, działaniu w bardziej zrównoważony sposób oraz spełnieniu wymogów dotyczących raportowania niefinansowego – wyjaśnia Lech Gałkowski, Członek Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Kalkulator działa w sposób intuicyjny, a do skorzystania z niego potrzebne jest jedynie przygotowanie odpowiednich danych dotyczących działalności firmy (m.in. źródeł energii i ich zużycia). Podczas uzupełniania danych, na każdym etapie wyświetlają się podpowiedzi i komentarze ekspertów. Dodatkowo przygotowane zostały artykuły i materiały wideo, które krok po kroku wyjaśniają tematykę śladu węglowego, emisyjności firmy, jej redukcji i kompensacji.

Metoda obliczeniowa wykorzystywana w kalkulatorze jest zgodna z metodyką GHG Protocol – najbardziej uznanym na świecie zestawem norm i standardów stosowanym do pomiaru emisji gazów cieplarnianych. Szacunek śladu węglowego powstaje m.in. w oparciu o standardowe współczynniki przeliczeniowe dostarczone przez DEFRA (brytyjski Wydział ds. Ochrony Środowiska, Żywności i Rolnictwa) i NIR (National Inventory Report), które następnie są zamieniane na ekwiwalent CO2.

We wprowadzaniu nowego rozwiązania bank wspierała Fundacja Climate Strategies Poland. Jej eksperci wraz ze specjalnym zespołem wewnątrz banku będą służyć pomocą klientom firmowym Santander Bank Polska korzystającym z kalkulatora emisyjności. Fundacja Climate Strategies Poland jest organizacją non for profit, która wspiera firmy i miasta w drodze do neutralności klimatycznej. Fundacja zajmuje się liczeniem śladu węglowego, strategiami dekarbonizacji, edukacją klimatyczną oraz walką z greenwashingiem i dezinformacją klimatyczną.

Źródło: Santander

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.