Finanse firmowe

Nowe możliwości dla biznesu z usługą Personal Data Information Service Banku BNP Paribas

Nowe możliwości dla biznesu z usługą Personal Data Information Service Banku BNP Paribas

Bank BNP Paribas kontynuuje rozwój usług otwartej bankowości. Jako pierwszy bank w Polsce wprowadza rozbudowaną usługę API Premium - Personal Data Information Service (PDIS). Rozwiązanie to pozwala partnerom biznesowym banku na weryfikację i potwierdzenie danych ich Klientów lub kontrahentów, np. w celu podpisania umowy czy dokonania transakcji. Bank daje możliwość weryfikacji aż 35 atrybutów, czyli danych identyfikacyjnych, które są już w jego posiadaniu. Proces potwierdzenia informacji odbywa się w całkowicie bezpieczny sposób w oparciu o nowoczesne API – zgodnie z najwyższymi standardami ochrony danych Klientów i partnerów biznesowych.

Personal Data Information Service (PDIS) czyli cyfrowa usługa bankowa.

Otwarta bankowość, której rozwój został wsparty unijną dyrektywą PSD2 z 2019 r., stanowi kluczowy element strategii rozwoju Banku BNP Paribas. To w uproszczeniu cyfrowe usługi finansowe, których świadczenie możliwe jest dzięki udostępnieniu przez banki podmiotom trzecim (tzw. TPP - Third Party Provider) rozwiązania wspierającego ich procesy biznesowe. Usługi te są świadczone za pomocą specjalistycznego, bezpiecznego oprogramowania (API). Wprowadzenie Personal Data Information Service API (PDIS) jest kolejnym krokiem w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla Klientów oraz partnerów biznesowych banku. PDIS zapewnia dostęp do prostego i bezpiecznego mechanizmu potwierdzenia danych, umożliwiającego identyfikację Klienta na podstawie puli aż 35 cech zgodności przetwarzanych przez Bank BNP Paribas, dzięki czemu procesy KYC, rejestracji, automatycznego uzupełniania internetowych formularzy, aktywowania nowych usług, zmiany planów abonamentowych czy potwierdzania tożsamości stają się jeszcze prostsze. Rozwiązanie PDIS znacznie przyspiesza i usprawnia realizację procesów biznesowych partnerów banku.

- Wdrożenie Personal Data Information Service w Banku BNP Paribas, w ramach katalogu usług API Premium, jest szczególnie istotne dla rozwoju cyfrowych procesów zdalnych, wymagających weryfikacji danych oraz potwierdzenia tożsamości. Nasi partnerzy biznesowi, wykorzystujący usługę PDIS, zyskują możliwość weryfikacji istotnych danych o ich Kliencie lub kontrahencie, którymi dysponujemy. Są to np. imię, nazwisko lub nazwa, narodowość, kraj urodzenia czy potwierdzenie osiągnięcia pełnoletności czy numer rachunku bankowego. Właściwe wykorzystanie tych danych przekłada się na bardziej efektywne procesy naszych partnerów i wspomaga ich konkurencyjność na rynku. Naturalnie, dbamy o przestrzeganie standardów bezpieczeństwa danych, za które odpowiadamy, a każda weryfikacja wymaga wcześniejszej zgody naszego Klienta mówi Jakub Banaś, Product Owner Produktu Platforma Open Banking w Banku BNP Paribas.

35 kluczowych atrybutów dla biznesu

Szeroka gama danych identyfikacyjnych możliwych do weryfikacji w ramach PDIS obejmuje między innymi imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, PESEL, typ dokumentu tożsamości, datę wydania i ważności dokumentu tożsamości, sprawdzenie wieku, saldo na rachunku, numer NIP oraz obywatelstwo czy dane identyfikacyjne firmy w przypadku Klientów biznesowych. Partnerzy banku mają możliwość skorzystania z tych danych w zależności od potrzeb swojego procesu.

- Usługa PDIS ma swoje zastosowanie między innymi w automatycznym wypełnianiu formularzy i rejestracji w usługach online, weryfikacji Klientów podczas procesu zakupowego, zawieraniu umów handlowych, ulepszaniu modeli scoringowych, potwierdzania pełnoletniości przez dostawców usług i produktów skierowanych do osób dorosłych, weryfikacji danych kandydatów podczas rekrutacji, a także wielu innych procesach, które potrzebują dostępu do wiarygodnych danych identyfikacyjnych. Jest to nie tylko narzędzie efektywne, ale także kluczowe w budowaniu bezpiecznych i trwałych relacji z Klientami. Dzięki precyzyjnej i bezpiecznej weryfikacji z wykorzystaniem wiarygodnych informacji, nasi partnerzy zyskują zaufanie swoich Klientów – mówi Jakub Banaś.

Jak skorzystać z możliwości PDIS?

Usługa jest oferowana w formie API Premium. Dokumentację wraz odpowiedziami na najczęściej występujące pytania można znaleźć na Developer Portalu Banku BNP Paribas pod adresem https://gopsd2.bnpparibas.pl/pl/. Dzięki łatwej integracji można szybko usprawnić proces biznesowy, np. wypełniania formularza. Dostawca wymagający uzupełnienia danych Klienta na formularzu rejestracyjnym, może uprościć jego ścieżkę i zautomatyzować ją, np. dodając przycisk akcji „Wypełnij danymi bankowymi". Umożliwi to automatyczne uzupełnienie formularza informacjami pochodzącymi bezpośrednio z Banku BNP Paribas. Przed transferem danych Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na ich przekazanie. W efekcie formularz rejestracyjny zostanie automatycznie uzupełniony, wyręczając Klienta w żmudnym wprowadzaniu wielu informacji, a cały proces zajmie zaledwie kilka sekund.

Wdrożenie Personal Data Information Service w Banku BNP Paribas stanowi istotny krok w rozwoju cyfrowych usług zwiększając ofertę rozwiązań otwartej bankowości.

Źródło: BNP Paribas

ING ułatwia procesy kredytowe wspólnotom mieszkaniowych – natychmiastowa decyzja online

ING ułatwia procesy kredytowe wspólnotom mieszkaniowych – natychmiastowa decyzja online

ING ułatwia uzyskanie finansowania dla wspólnot mieszkaniowych. Od teraz wspólnoty już obsługiwane w banku, jak również te, które do tej pory nie miały relacji z bankiem - mogą wnioskować o kredyt online.

Dla obecnych klientów banku (wspólnot mieszkaniowych) wniosek o kredyt inwestycyjny jest dostępny w ING Business, a dla pozostałej grupy - na stronie internetowej banku, w sekcji dla wspólnot mieszkaniowych Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych | ING Bank. Klient podczas wypełniania wniosku otrzyma spersonalizowane oferty cenowe, wraz z kalkulacją kwoty raty i kosztu całkowitego. Może samodzielnie wybrać ofertę, która najbardziej mu odpowiada. Wstępna decyzja kredytowa będzie podjęta automatycznie już w trakcie wypełniania wniosku, na podstawie danych wprowadzonych przez klienta. Ostateczną decyzję kredytową bank wyda po weryfikacji oryginałów dokumentów dostarczonych przez wspólnotę.

Dodatkowo, bank na swojej stronie internetowej udostępnił kalkulator do wyliczenia zdolności kredytowej. Wspólnota samodzielnie może wyliczyć zdolność oraz wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę kredytu, jeszcze przed wypełnieniem wniosku o kredyt.

Umowę o kredyt klienci podpisują również w ING Business. Podpisanie umowy przez nowego klienta będzie możliwe po przejściu procesu onboardingu oraz otwarciu rachunku rozliczeniowego i systemu bankowości internetowej.

Jednocześnie z wdrożeniem nowego procesu, bank wprowadził zmiany w ofercie zwiększając maksymalną kwotę finansowania do 4 mln zł oraz wydłużył okres kredytowania do 20 lat (240 miesięcy). W przypadku kredytu do 2 mln zł nie jest wymagany wkład własny, a powyżej tej kwoty - w wysokości 10% inwestycji. Wprowadził również ofertę specjalną dla kredytów w nowym procesie.

Więcej na stronie: Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych | ING Bank

Źródło: ING Bank Śląski

Bank Pekao S.A. wprowadza kredyt inwestycyjny na finansowanie biogazowni

Bank Pekao S.A. wprowadza kredyt inwestycyjny na finansowanie biogazowni

Bank Pekao S.A. wprowadza nowy produkt finansowy - kredyt inwestycyjny na finansowanie biogazowni, zaprojektowany dla przedsiębiorców chcących lokować środki w odnawialnych źródłach energii. Nowy kredyt inwestycyjny zapewnia kompleksowe wsparcie finansowe dla projektów budowy i modernizacji biogazowni, które odgrywają kluczową rolę w polskim systemie energetycznym i wspierają cele Unii Europejskiej w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Biogaz, jako niezależne od warunków atmosferycznych źródło energii, jest niezwykle istotny dla stabilności i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Powstaje on w wyniku rozkładu materii organicznej, takiej jak odpady rolnicze oraz przemysłowe powstające przy produkcji żywności, osady ściekowe i wiele innych. W Polsce potencjał produkcji biogazu jest ogromny, a według ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wynosi około 13,5 mld m³ surowca rocznie. Bank Pekao S.A. stawia sobie za cel wspieranie przedsiębiorców w realizacji projektów inwestycyjnych polegających na budowie i modernizacji biogazowni, oferując atrakcyjne warunki finansowania.

- Kredyt inwestycyjny na finansowanie biogazowni jest kluczowym elementem naszej strategii wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej ofercie przedsiębiorcy będą w stanie nie tylko efektywnie realizować projekty biogazowe, ale także przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Kredyt inwestycyjny na finansowanie biogazowni umożliwia pokrycie kosztów budowy nowych oraz modernizacji istniejących instalacji biogazowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowanie zarówno wkładu własnego, jak i nakładów inwestycyjnych ponoszonych przed oraz po przyznaniu dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych. Dzięki promesie kredytowej, ważnej przez 9 miesięcy, przedsiębiorcy ubiegający się o dotacje mogą być pewni, że niezbędne środki finansowe będą dostępne w odpowiednim dla nich czasie.

- W kontekście projektów biogazowych, promesa bankowa jest często niezbędnym elementem dokumentacji konkursowej. Promesa kredytu inwestycyjnego na finansowanie biogazowni to gwarancja zdolności beneficjenta do realizacji projektu oraz zapewnienie jego finansowania. To swoista gwarancja dla przedsiębiorstwa, że po podpisaniu umowy o dotację, bank podpisze z nim finalną umowę kredytu i uruchomi środki - dodaje Dominika Byrska, dyrektor Departamentu Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Promesa wydawana jest po szczegółowej analizie zdolności kredytowej przedsiębiorcy, z uwzględnieniem dokumentacji przygotowanej na potrzeby konkursu o dotację. Bank Pekao S.A. oferuje również profesjonalne wsparcie w trakcie całego procesu aplikacyjnego, co pozwala przedsiębiorcom skupić się na realizacji swoich projektów bez natłoku formalności. W ramach oferty kredytu inwestycyjnego na finansowanie biogazowni, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na budowę, przebudowę i modernizację instalacji biogazowych. Bank Pekao S.A. wspiera także inwestycje związane z magazynowaniem energii oraz przyłączaniem instalacji biogazowych do sieci energetycznej. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość zrealizowania kompleksowych projektów, które przyczynią się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej w Polsce. Kredyt inwestycyjny na finansowanie biogazowni jest już dostępny w ofercie Banku Pekao S.A. Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego można uzyskać na stronie internetowej Banku Pekao S.A. oraz w Centrach Biznesowych MŚP i Centrach Korporacyjnych, których wykaz znajduje się pod linkiem: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.

Źródło: Pekao

Mikroprzedsiębiorcy złożą wniosek o pożyczkę lub kredyt całkowicie zdalnie

Mikroprzedsiębiorcy złożą wniosek o pożyczkę lub kredyt całkowicie zdalnie

Bank Pekao udostępnił nowy elektroniczny proces, dzięki któremu mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o finansowanie bez wychodzenia z domu. Klienci banku prowadzący przez co najmniej dwa lata jednoosobową działalność gospodarczą mogą całkowicie zdalnie złożyć w bankowości elektronicznej wniosek o kredyt bądź pożyczkę na kwotę nawet 1 mln zł.

Z myślą o mikroprzedsiębiorcach Bank Pekao S.A. udostępnił zdalny proces wnioskowania o finansowanie. Aby złożyć wniosek o kredyt lub pożyczkę dla jednoosobowej działalności gospodarczej, należy zalogować się do konta firmowego w aplikacji PeoPay lub w serwisie Pekao24 dla Firm i wejść w zakładkę „Oferty i Wnioski”. Co istotne, umowa kredytowa może zostać zawarta nie tylko w oddziale banku, ale także elektronicznie.

- Udostępniliśmy klientom biznesowym możliwość zawarcia umowy pożyczki lub kredytu w procesie samoobsługowym w aplikacji mobilnej oraz w bankowości internetowej. Jest to dla nas kolejny ważny krok w digitalizacji usług dla mikroprzedsiębiorców. Zdalne ubieganie się o finansowanie to wygoda dla klientów, którzy mogą załatwić formalności o dowolnej porze dnia i z każdego miejsca. Dla banku jest to nowy kanał sprzedaży, który, mam nadzieję, będzie równie popularny jak w przypadku klientów indywidualnych – mówi Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao S.A.

- Wszystkim obecnym lub potencjalnym klientom Pekao, którzy rozważają pozyskiwanie środków na prowadzenie lub rozwój jednoosobowej działalności gospodarczej polecam finansowanie w naszym banku. Aktualnie w Pekao obowiązują promocyjne warunki dotyczące nowego finansowania w ramach Pożyczki Przekorzystnej Biznes oraz Kredytu w rachunku bieżącym. Co ważne, każde przyjęcie i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne – mówi Radosław Twarużek, dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.

Ponadto, wybrana część klientów biznesowych Banku Pekao S.A., oprócz standardowej oferty, w swoim serwisie Pekao24 lub aplikacji PeoPay otrzymuje indywidualnie dopasowaną do swojej zdolności kredytowej ofertę finansowania – może być to szczególnie istotne dla klientów, którzy prowadzą swoją firmę krócej niż wymagane dwa lata. Proponowane środki bez zbędnych formalności mogą znaleźć się szybko na ich rachunku firmowym.

Dla klientów biznesowych mających pytania lub wątpliwości dotyczące zdalnego procesu kredytowego, Bank Pekao S.A. uruchomił dedykowaną  infolinię +48 500 990 111.

Źródło: Pekao

Bank Pekao zorganizował wartą 500 mln zł emisję długu Toyota Leasing Polska

Bank Pekao zorganizował wartą 500 mln zł emisję długu Toyota Leasing Polska

Bank Pekao S.A. we współpracy z konsorcjum banków uplasował na rynku inwestorów instytucjonalnych emisję 3-letnich obligacji o wartości nominalnej 500 mln zł dla Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. To największa jednorazowa emisja papierów dłużnych przeprowadzona na polskim rynku przez spółkę z grupy Toyoty.

Transakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych, o czym świadczy wysoka nadsubskrypcja emisji pokrywająca planowaną kwotę transakcji już w pierwszym dniu budowy księgi popytu oraz korzystne ostatecznie ustalone warunki cenowe.

– Warto podkreślić, że współpracujemy z finansowymi spółkami Toyoty w Polsce w obszarze emisji papierów dłużnych od niemal 20 lat, czyli od początku funkcjonowania lokalnego programu emisji. Konsekwentnie budowana długoletnia relacja z klientem owocuje zaufaniem i optymalną współpracą ze wszystkimi stronami transakcji – mówi  Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao.

Toyota Leasing to kontrolowana przez Toyota Bank spółka leasingowa, która zajmuje się głównie finansowaniem aut marki toyota oraz lexus. Na lokalny rynek długu wróciła po blisko 3-letniej przerwie. Ostatnie emisje obligacji Toyota Leasing Polska miały miejsce w 2021 roku.

Źródło: Pekao

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.