Finanse osobiste

Promocyjna oferta kredytu hipotecznego w Banku Pekao S.A.

Promocyjna oferta kredytu hipotecznego w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. prezentuje ofertę kredytu hipotecznego z marżą od 1,84 proc., który można przeznaczyć m.in. na zakup domu, mieszkania czy działki budowlanej. Warunki cenowe obowiązują do 31 lipca 2024 roku.

Kredyt hipoteczny Banku Pekao jest wysoko oceniany w cyklicznie publikowanych zestawieniach – w ostatnim rankingu opracowanym przez Bankier.pl zajął on 2 miejsce1. Produkt można przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego lub letniskowego bądź zakup mieszkania, jego remont, jak również przekształcenie nieruchomości na cele mieszkaniowe i spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Klienci, którzy planują wydatki związane z tymi czynnościami mogą skorzystać z oferty obowiązującej do 31 lipca 2024 r. Kredyt hipoteczny z marżą od 1,84 proc. dostępny jest z oprocentowaniem zmiennym i okresowo stałym przez pierwszych 5 lat.

Produkt Pekao pozwala sfinansować do 90 proc. wartości lokalu mieszkalnego oraz rozłożyć spłatę zobowiązania na okres do 35 lat, przy wkładzie własnym wynoszącym 10 proc. Ponadto od 1 czerwca 2024 r. bank zmienił wymóg dotyczący wysokości miesięcznych wpływów na rachunek osobisty, z którego pobierana jest rata, z jej dwukrotności na stałą kwotę 3000 zł dla wszystkich umów kredytu, niezależnie od LTV, czyli stosunku kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego.

Bank umożliwia także karencję w spłacie pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej do 3 miesięcy od zawarcia umowy, a także zawieszenie tych rat do 6 miesięcy - przy czym jest to możliwe raz na 5 lat lub 2 razy w okresie spłaty kredytu.

Zainteresowani klienci mogą również skorzystać z rodzinnego kredytu mieszkaniowego, w przypadku którego nie muszą posiadać wkładu własnego. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi do 20 proc. wydatków przy maksymalnej kwocie 100 000 zł. Okres kredytowania wynosi od 15 do 20 lat, a jeśli w trakcie spłaty rodzina powiększy się o kolejne dziecko, część zobowiązania zostanie uregulowana. Rodzinny kredyt mieszkaniowy może być udzielony do 31 grudnia 2030 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Własne mieszkanie lub dom (kredyt hipoteczny) - Bank Pekao S.A.


Dla oprocentowania zmiennego:
RRSO 8,50 %

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wypłaconego jednorazowo wynosi 8,50 % i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 329 154 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów tj. nieobejmująca środków kredytu przeznaczonych na koszty kredytu), kredyt zaciągnięty na 22 lata, 264 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 32,54% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 7,78% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 658,72 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 709 790,88 zł, całkowity koszt kredytu 380 636,88 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 372 751,24 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 6469,85 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 335,62 opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku bankowego 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego przedmiotu hipoteki) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł.

Kalkulacja dokonana na dzień 14 maja 2024 r., na reprezentatywnym przykładzie. 

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie np. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (lub innego przedmiotu hipoteki), w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższa, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskazanej wyżej na podstawie stopy i stałej marży. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty.

Wskaźnik referencyjny WIBOR 1M jest opracowywany i publikowany przez administratora: GPW Benchmark S.A. Wartości tego wskaźnika oraz dotycząca go dokumentacja są dostępne na stronach internetowych administratora: www.gpwbenchmark.pl. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Przedstawione informacje nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Dla okresowo oprocentowania stałego :

RRSO 8,41%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wypłaconego jednorazowo wynosi 8,41% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 349 056 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów kredytu tj. nieobejmująca środków kredytu przeznaczonych na koszty kredytu), kredyt zaciągnięty na 22 lata i 6 miesięcy, 270 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 32,59 % całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), okresowo stałe oprocentowanie kredytu na okres 5 lat wynosi 7,67% w stosunku rocznym, po którym może być ustalone przez strony umowy na kolejny okres 5 lat w nowej wysokości, lub w przypadku braku tego ustalenia zostanie zastąpione zmienną stopą oprocentowania ustaloną w stosunku rocznym jako suma zmiennej wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR wyznaczonego dla terminu fixingowego 1 miesiąca, („WIBOR 1M”) oraz marży Banku w wysokości 1,89. Wartość WIBOR 1M jest przyjmowana do obliczania oprocentowania z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy, dla którego jest ustalane oprocentowanie kredytu (zmienna stopa oprocentowania na dzień 14 maja 2024 r. wynosi 7,78% w stosunku rocznym, ale na potrzeby wyliczenia RRSO przyjęto nie niższe niż okresowo stałe oprocentowanie tj. 7,67% w stosunku rocznym), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 770,96 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 760 761,90 zł, całkowity koszt kredytu 760 761,90 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 390 270,72 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 6 861,04 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 355,92 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku bankowego 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego przedmiotu hipoteki) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł.

Kalkulacja dokonana na dzień 14.05.2024 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie np. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (lub innego przedmiotu hipoteki), w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższa, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskazanej wyżej na podstawie stopy i stałej marży. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty.

Wskaźnik referencyjny WIBOR 1M jest opracowywany i publikowany przez administratora: GPW Benchmark S.A. Wartości tego wskaźnika oraz dotycząca go dokumentacja są dostępne na stronach internetowych administratora: www.gpwbenchmark.pl

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Przedstawione informacje nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

  1. Źródło: Kredyt hipoteczny Czerwiec 2024 [RANKING], % stałe i zmienne | SMART Bankier.pl

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.