Bank Pekao organizuje emisję 2 mld zł obligacji Enei powiązanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju

Bank Pekao organizuje emisję 2 mld zł obligacji Enei powiązanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju

Bank Pekao finansuje kluczowe dla Polski projekty energetyczne i wspiera Grupę Enea, jednego z największych producentów energii elektrycznej w Polsce. Bank był organizatorem, dealerem oraz koordynatorem krajowej emisji 3-letnich i 6-letnich obligacji na łączną kwotę 2 mld zł dla Grupy Enea. Współpraca Pekao i Grupy Enea wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2021-2024, zakładającą udział Pekao w transformacji ESG polskiej gospodarki oraz strategię Grupy Enea opartą o priorytet transformacji sektora energetycznego i osiągniecia neutralności klimatycznej.

Środki pozyskane z emisji obligacji przez drugiego największego producenta energii elektrycznej w Polsce mają posłużyć na refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii ENEA0624 oraz finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii elektrycznej i OZE.

Wyemitowane papiery są powiązane ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. W warunkach emisji Enea zobowiązała się do osiągania określonych poziomów tych wskaźników, tj. średniorocznej redukcji emisyjności CO2 przypadającej na produkcję energii elektrycznej brutto oraz do średniorocznego przyrostu mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii (OZE).

– Bank Pekao już od kilkunastu lat wspiera działalność Grupy Enea poprzez organizację finansowania na krajowym rynku obligacji. Tym razem wspólnie z Eneą wypracowaliśmy warunki finansowania wpisujące się w założenia zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że możemy wspierać naszego partnera w jego ambitnych planach, które przyczynią się do zielonej transformacji polskiej gospodarki. Warto nadmienić, że była to jedna z większych transakcji sektora energetycznego na lokalnym rynku obligacji w ostatnich pięciu latach i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem na rynku – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao.

- Misją Grupy Enea jest racjonalna i efektywna realizacja transformacji polskiej energetyki. Planujemy osiągnąć neutralność właśnie dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych technologiach. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwolą nam na realizację założonych przez nas celów, równocześnie stawiając na zrównoważoną transformację budującą wzrost wartości Grupy - powiedział Marek Lelątko, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Grupa Enea to jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zgodnie ze strategią rozwoju Grupa Enea przeznaczy na OZE 14 mld zł do 2043 r. Do 2030 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii (OZE) wzrośnie w Grupie Enea o ok. 1,5 GW, a w perspektywie 2040 r. o kolejne 2 GW. Obecnie Grupa Enea konsekwentnie pracuje nad wieloma projektami o dużym potencjale rozwojowym z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Obligacje zostały wyemitowane w dwóch seriach: po 1 mld zł każda. Terminy wykupu uplasowanych obligacji przypadają odpowiednio 21 maja 2027 roku (obligacje 3-letnie) i 21 maja 2030 roku (obligacje 6-letnie). Emisja trafiła do szerokiego grona instytucjonalnych inwestorów kwalifikowanych na rynku polskim: funduszy i banków. Transakcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony sektora funduszy inwestycyjnych (57%) jak również sektora bankowego (27%), oraz sektora emerytalnego (15%). Dynamicznie prowadzony proces budowy księgi popytu pozwolił na równomierne rozłożenie popytu na obydwu seriach. Oferta emisji obligacji została przeprowadzona jako publiczna bezprospektowa, kierowana do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu GPW w ramach platformy Catalyst.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – według założeń strategii miał zwiększyć się na koniec 2024 roku do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Na koniec 2023 roku było to już 7,2 proc.

Źródło: Pekao

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.