Raporty

BGK po raz kolejny otrzymał rating ESG na poziomie „2”, przyznawany przez Sustainable Fitch

BGK po raz kolejny otrzymał rating ESG na poziomie „2”, przyznawany przez Sustainable Fitch

Agencja Sustainable Fitch potwierdziła rating ESG Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie "2" (w skali 1-5, gdzie „1” to ocena najwyższa) i podniosła ocenę banku do 64. Wynik ten odzwierciedla skalę zrównoważonego finansowania oferowanego przez polski bank rozwoju oraz jego dobre wyniki ESG.

Na początku 2024 r. bank przyjął ambicje dotyczące ESG, obejmujące zobowiązanie do finansowania zerowej emisji netto do 2050 r. oraz neutralności klimatycznej we własnej działalności do 2030 r. Bank zobowiązał się również do opracowania ścieżek dekarbonizacji dla poszczególnych sektorów do 2050 r., co przyczyni się do redukcji emisji pochodzących z finansowań w portfelu banku. Wsparcie BGK dla zrównoważonego rozwoju obejmuje finansowanie czystego transportu (np. zeroemisyjnych pojazdów prywatnych i publicznych), przejście na czystsze źródła energii (energia odnawialna), poprawę efektywności energetycznej budynków, a także wsparcie dla MŚP.

Sustainable Fitch w uzasadnieniu swojej oceny podkreślił, że z perspektywy społecznej bank przyczynił się m.in. do realizacji 17. celu zrównoważonego rozwoju ONZ (partnerstwa na rzecz celów) poprzez uczestnictwo i współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny. Agencja pozytywnie oceniła należytą staranność banku, a także ochronę i promowanie praw człowieka oraz polityki społecznej. BGK kierował się zgodnością z obowiązującymi przepisami krajowymi i przestrzeganiem ram międzynarodowych.

Ocena punktowa profilu zarządzania BGK wynika z dobrych mechanizmów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, wysokiego poziomu sprawozdawczości finansowej i niezależnej funkcji audytu wewnętrznego.

„Wysoki rating Sustainable Fitch dla BGK jest potwierdzeniem dużego wysiłku banku w konsekwentne budowanie organizacji działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wypełniając naszą misję, jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, robimy to w taki sposób, aby tworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców naszego kraju i przyszłych pokoleń. W ubiegłym roku m.in. uruchomiliśmy ofertę na finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje, w której uwzględniamy kryteria powiązane z ESG. Konsekwentnie zwiększamy świadomość na ten temat naszych pracowników oraz zewnętrznych interesariuszy” – mówi Radosław Kwiecień, wiceprezes zarządu i lider ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego.

O ratingu ESG Sustainable Fitch

Ratingi ESG wskazują na wyniki podmiotu, zaangażowanie, a także integrację względów środowiskowych i społecznych w działalności i zarządzaniu oraz skuteczność kontroli. Ratingi są nadawane w skali od 1 do 5, gdzie 1 to wartość najlepsza, a 5 – najgorsza.

Źródło: BGK

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.