Polecamy

Alior Bank proponuje firmom 400 zł na start z internetowym iKontem Biznes

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy otworzą iKonto Biznes, mogą liczyć na 400 zł premii na dobry start. Składając wniosek internetowy o założenie konta, należy użyć kodu promocyjnego PROMO400 oraz spełnić proste warunki. Oferta jest ważna do 31 stycznia 2024 r.

Nagrodę w wysokości 400 zł otrzymają firmy, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed założeniem iKonta Biznes nie posiadały w Alior Banku żadnego produktu dla przedsiębiorców oraz składając wniosek internetowy o iKonto Biznes, użyją kodu promocyjnego PROMO400. Należy także spełnić warunki uczestnictwa w promocji „400 zł na start” i w ciągu maksymalnie 15 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zawrzeć z Alior Bankiem umowę o rachunek. Następnie w ciągu 45 dni kalendarzowych od otwarcia iKonta Biznes posiadacz rachunku powinien wykonać z niego przelew do ZUS lub organów podatkowych. Wniosek internetowy w ramach promocji można złożyć do 31 stycznia 2024 r. Kod promocyjny dostępny jest dla 3000 pierwszych klientów.

Oprócz 400 zł na start wraz z iKontem Biznes proponujemy przedsiębiorcom znacznie więcej korzyści, np. nagradzamy za aktywne bankowanie. Premia za wybrane transakcje może wynieść nawet 1500 zł rocznie – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Bank nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego iKonto Biznes. Opłatom nie podlegają też m.in. internetowe przelewy krajowe Elixir, w tym do ZUS i US oraz wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku.

Nagradzane są również wybrane transakcje. Dodatkowa premia zostanie wypłacona klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 – edycja III. Jej maksymalna wysokość wynosi 1500 zł w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania promocji, tylko w okresie pierwszych 12 miesięcy od przystąpienia do niej, wliczając w to miesiąc przystąpienia do promocji.

Cały proces otwarcia iKonta Biznes odbywa się zdalnie. Wniosek można złożyć zarówno na stronie internetowej, jak i w bankowości internetowej. Klienci, którzy złożą wniosek w bankowości internetowej są automatycznie objęci promocją i nie muszą podawać kodu promocyjnego.

Szczegółowe informacje o iKoncie Biznes, opłatach związanych z korzystaniem z niego oraz regulaminy promocji są dostępne na stronie internetowej Alior Banku.
 

Bank BNP Paribas digitalizuje obsługę Klienta: już ponad połowa oddziałów bez obsługi kasowej

Bank BNP Paribas mocno stawia na cyfryzację swoich Centrów Klienta, ograniczanie ich wpływu na środowisko i dalsze podnoszenie jakości obsługi. Już 205 z nich – ponad połowa wszystkich – to placówki bez obsługi kasowej. Doradcy Klientów mają więcej czasu na dokładną analizę potrzeb Klienta, dopasowanie oferty do jego potrzeb. Gotówkę za to wciąż można pobrać i zdeponować w bankomacie lub wpłatomacie. Taką zmianę roli oddziału umożliwia dynamiczna cyfryzacja, doceniona niedawno w organizowanym przez magazyn The Banker konkursie Innovation in Digital Banking Awards. Bank BNP Paribas został w nim uznany najbardziej innowacyjnym w obszarze bankowości cyfrowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Żaden inny bank w Polsce nie może się pochwalić taką liczbą placówek bez obsługi kasowej. Zgodnie z informacjami zebranymi przez portal Cashless na koniec czerwca br. średni wskaźnik udziału oddziałów bezgotówkowych w największych bankach w kraju wyniósł ok. 33 proc. W przypadku Banku BNP Paribas stanowią one ponad połowę sieci.

Wbrew obawom części Klientów, oddziały bez obsługi kasowej oferują nie mniej, ale zdecydowanie więcej możliwości niż te tradycyjne. Wszystkie operacje związane z papierowym pieniądzem można wykonać za pomocą bankomatu i wpłatomatu. Doradcy Klientów, odciążeni od czasochłonnych czynności związanych z liczeniem czy wydawaniem gotówki, mają więcej czasu na doradzanie oraz pomoc przy wyborze produktów. Brak obsługi kasowej przekłada się na możliwość poświęcenia Klientom większej uwagi i zbudowanie z nimi relacji, a co za tym idzie – zapewnienie najlepszych doświadczeń Klientów – mówi Maciej Chlebowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Sieci Oddziałów w Banku BNP Paribas.

Koncentracja Banku BNP Paribas na poprawie jakości obsługi poprzez rozwój narzędzi cyfrowych została doceniona przez prestiżowy, międzynarodowy magazyn The Banker. W tegorocznej edycji konkursu Innovation in Digital Banking Awards 2023 bank został nagrodzony w kategorii the Most Innovative in Digital Banking in CEE region. Rozwiązanie, które w szczególności doceniło jury jest bezpośrednio związane właśnie z obsługą w Centrach Klienta. W aplikacji dostępnej dla doradców, bank zaimplementował funkcjonalność, która pozwala łatwo zidentyfikować potrzeby Klientów i określić parametry oferty. Następnie użytkownik otrzymuje powiadomienie z GOmobile, a po jednym kliknięciu zostaje przekierowany do właściwego miejsca w aplikacji. Tam może wykonać odpowiednią operację związaną z zaproponowaną mu ofertą, np. otworzyć konto lub wykonać jedną z pozostałych 38 udostępnionych w ten sposób czynności posprzedażowych (zmiana limitów transakcyjnych, sprawdzenie harmonogramu rat kredytu itp.).

Od początku 2023 roku dzięki cyfrowej obsłudze Klienta w Centach Klienta, przeprowadzono prawie 25 000 spraw. To nie tylko usprawniło obsługę, ale przyczyniło się do realizacji celów Banku BNP Paribas związanych ze zrównoważonym rozwojem. Z wielu procesów całkowicie wyeliminowano zużycie papieru, ograniczony został ślad węglowy związany z procesem drukowania, skanowania i archiwizowania dokumentacji papierowej. Do tej pory implementacja rozwiązania przyczyniła się do oszczędności ok. 5 ton papieru, czyli 15 dużych drzew i ponad 1000 m3 wody.

Bank BNP Paribas zachęca do odwiedzin w swoich Centrach Klienta nie tylko nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi. Zgodnie z wartościami wpisanymi do strategii banku, bank zwiększa dostępność placówek dla osób z ograniczeniami fizycznymi. Centra są łatwo dostępne pod względem architektonicznym, co poświadczają certyfikaty „Obiekt bez barier”, które otrzymało już 128 z nich. To potwierdzenie, że obiekty są łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, wzroku, słuchu. Doradcy Klientów udostępniają im m.in. wzory dokumentów w formie nagrań, wydruku powiększonego lub wydruku w alfabecie Braille’a. Możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online lub z pętli indukcyjnych – systemów umożliwiających odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez aparat słuchowy.

Źródło: BNP Paribas

Future w ING - nowe konto wspierające zrównoważony rozwój

ING do oferty dla klientów indywidualnych wprowadził Konto Future. Bank za każdy taki rachunek będzie co miesiąc przekazywał 10 zł na projekt wspierający zrównoważony rozwój. Jest to element realizowanej przez bank strategii ESG „Przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność”.

Klient może wybrać jeden z 3 projektów realizowanych przez partnerskie fundacje. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze chce ocalić najdziksze miejsca w Polsce, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Działa na rzecz lepszej ochrony ekosystemów w których żyją wilki, rysie i niedźwiedzie. Prowadzony przez nią projekt „Mikro rezerwaty” ma na celu stworzenie 30 mikro rezerwatów (stref ochrony) dla rzadkich gatunków ptaków, w najcenniejszych przyrodniczo rejonach Polski. Z kolei Fundacja Kwietna dba o zachowanie naturalnej bioróżnorodności i wprowadza do polskich miast rozwiązania przyjazne naturze. Podnosi też świadomość ekologii w społeczeństwie i edukuje. Realizowany przez nią „Ogród biocenotyczny” to miejska przestrzeń publiczna o charakterze proekologicznym. Przekazane wsparcie finansowe pomoże fundacji stworzyć taki ogród o powierzchni 200 m2 w wybranym mieście. Trzeci projekt jest prowadzony przez Fundację Grunt Od Nowa. Jej działalność skupia się na poprawie stanu gleb w Polsce. Regeneruje i ożywia tereny zielone w miastach i wspiera gospodarstwa rolne w zielonej transformacji. Jej projekt – Miejska wyspa zieleni w formie lasu kieszonkowego, tworzy strefy chłodu i chroni zasoby wodne w wybranym mieście.

Po zakończeniu zbiórki na projekt i jego realizacji klient otrzyma podsumowanie z efektami działań. Dodatkowo, bank deklaruje, że równowartość pieniędzy, które gromadzą klienci na tym koncie, przeznaczy na finansowanie budynków, które mają mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną.  

Rachunek może być wspólny, co oznacza, że może korzystać z niego również dodatkowa osoba wskazana przez posiadacza, a także może zostać udzielone pełnomocnictwo do jego prowadzenia. Istnieje możliwość powiązania konta z rachunkiem oszczędnościowym Smart Saver, z którego klient może również zrealizować przelew na wybrany projekt wspierający zrównoważony rozwój, przyspieszając jego realizację.

Opłata miesięczna za jego prowadzenie wynosi 20 zł. Korzystanie z wszystkich bankomatów w Polsce i w obszarze SEPA jest bezpłatne, darmowe są też wszystkie wpłaty i wypłaty w oddziale, przelewy online oraz pierwszy przelew realizowany w oddziale (każdy kolejny 9 zł).

Osoby, które otworzą konto Future wraz z Otwartym Kontem Oszczędnościowym (OKO) w trakcie promocji, która trwa do 18 stycznia 2024 r. i spełnią jej warunki mogą otrzymać nawet 250 zł.

W ofercie ING dostępne są też konta: Direct, Komfort, Mobi i Active. Więcej o ofercie kont na stronie https://www.ing.pl/indywidualni/konta-osobiste.

Informacje o partnerskich fundacjach i realizowanych projektach są tutaj

Więcej o strategii ESG i działaniach banku w obszarze zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie https://www.ing.pl/esg

Źródło: ING Bank Śląski

ING wśród banków finansujących pierwszą morską farmę wiatrową w Polsce

 

ING jest w gronie instytucji, które sfinansują morską farmę wiatrową Baltic Power. Całkowita wartość inwestycji wynosi 4,73 mld euro. To pierwsze tego typu finansowanie w Polsce.

ING, w ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji finansowych, podpisał umowę kredytową ze spółką Baltic Power, której współwłaścicielami są Orlen i Northland Power. Transakcja dotyczy budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, a całkowity budżet tej inwestycji szacowany jest na ok. 4,73 miliarda euro.

Projekt Baltic Power, zlokalizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa oraz Łeby to najbardziej zaawansowana inwestycja na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Według ustalonego harmonogramu budowa morskiej farmy wiatrowej ma się rozpocząć w 2024 r., a jej oddanie do użytku nastąpi w 2026 r.

Farma Baltic Power zajmie powierzchnię ok. 130 km2 i składać się będzie z 76 turbin wiatrowych, każda o mocy wytwórczej 15 MW. To obecnie jedne z najbardziej nowoczesnych turbin dostępnych na rynku.

Po ukończeniu inwestycji Baltic Power będzie produkować energię, która zasili ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy być częścią finansowania tej morskiej farmy wiatrowej, która wspiera polską transformację energetyczną. Inwestycje w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, takie jak ten, są niezbędne dla transformacji energetyki i wpisują się w ogólną strategię ING, której zrównoważony rozwój jest kluczowym filarem, a także wspierają cel, jakim jest znaczne zwiększenie finansowania energii odnawialnej w naszym portfelu – powiedział Michiel de Haan, Dyrektor Globalny Sektora Energetycznego ING.

Wspieranie transformacji energetycznej to dla nas strategiczny kierunek. Jako bank zapewniamy wsparcie finansowe, ale pomagamy także naszym klientom dzieląc się wiedzą, najlepszymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarach takich jak zrównoważone finanse. Cieszymy się, że dzięki temu projektowi możemy przyczynić się do transformacji energetycznej w Polsce – podkreślił Michał H. Mrożek, Wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar Wholesale Banking.

Cieszymy się z pomyślnej realizacji pierwszej w Polsce transakcji dotyczącej zielonej morskiej energetyki wiatrowej. Finansowanie projektu wspierane jest przez renomowane agencje kredytów eksportowych i pomaga wspierać polskie społeczeństwo w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Ten sukces jest wynikiem konstruktywnych wysiłków wielu zaangażowanych ekspertów i zespołów oraz owocnego i długotrwałego partnerstwa strategicznego pomiędzy ING a PKN Orlen i Northland Power – powiedział Michiel de Vries, Globalny Dyrektor Strukturyzowanego Finansowania Eksportu w ING.

Projekt ten pozwolił w pełni wykorzystać międzynarodową sieć Grupy ING, obejmującą biura banku w Polsce, Niemczech i Holandii – pełniąc przy tym różne role, od kredytodawcy, koordynatora ds. sustainability oraz banku odpowiedzialnego za dokumentacje, prowadzenie rachunków projektu oraz zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.

Społeczeństwo przechodzi na gospodarkę niskoemisyjną. Podobnie ING i klienci banku. Grupa ING finansuje wiele zrównoważonych projektów, ale wciąż kredytuje również te, które nimi nie są. Więcej informacji na ing.com/climate.

O Grupie ING:

ING jest globalną instytucją finansową z silną bazą europejską, oferującą usługi bankowe za pośrednictwem swojej spółki operacyjnej ING Bank. Celem ING Banku jest: umożliwianie ludziom bycie o krok do przodu w życiu i biznesie. Ponad 59 000 pracowników ING Banku oferuje usługi bankowości detalicznej i hurtowej klientom w ponad 40 krajach. Akcje Grupy ING notowane są na giełdach w Amsterdamie (INGA NA, INGA.AS), Brukseli oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (ADR: ING US, ING.N).

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii ING, czego dowodem jest wiodąca pozycja ING w branżowych benchmarkach. We wrześniu 2022 r. rating ING w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) wydany przez MSCI został potwierdzony na poziomie „AA”. Od sierpnia 2022 r. Sustainalytics uważa zarządzanie przez ING istotnym ryzykiem ESG za „silne”, a w czerwcu 2022 r. ING otrzymał rating ESG na poziomie „silny” od S&P Global Ratings. Akcje Grupy ING wchodzą także w skład głównych produktów w zakresie zrównoważonego rozwoju i indeksów ESG wiodących dostawców Euronext, STOXX, Morningstar i FTSE Russell.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Bank świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. ING oferuje wielokanałowy dostęp do kont osobistych i firmowych oraz posiada ogólnopolską sieć nowoczesnych placówek bankowych. W skład grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego wchodzą spółki świadczące usługi leasingowe oraz faktoringowe.

Źródło: ING Bank Śląski

Polecaj konta Banku Pekao S.A. i zyskaj nawet 1500 zł

Nowa edycja programu „Polecam Przekorzystnie” jest już dostępna dla obecnych i nowych klientów Banku Pekao S.A.

Konto Przekorzystne Banku Pekao S.A. zostało uznane za najlepsze na rynku przez jury konkursu „Złoty Bankier” w latach 2021-2023 r. W ocenie ekspertów odpowiada ono najlepiej potrzebom różnych grup klientów – od tych korzystających z tradycyjnych usług po otwartych na innowacje i rozwiązania mobilne. To z powodu tak wielu korzyści, blisko 40 proc. osób do 26. roku życia założyło Konto Przekorzystne z polecenia, a wśród starszych użytkowników co piąty otworzył rachunek dzięki rekomendacji bliskich lub znajomych.

Bank Pekao wiedząc o tym, że jego najlepszymi ambasadorami są zadowoleni klienci,  zaprasza ich do udziału w kolejnej XII edycji programu „Polecam Przekorzystnie”. Każdy klient za skuteczne polecenie jednej osoby, otrzyma nagrodę w wysokości 100 lub 50 zł
w zależności od tego, jakie konto poleci.
Użytkownicy mogą rekomendować cztery rodzaje rachunków znajdujących się w ofercie banku: Konto Przekorzystne, Konto Przekorzystne dla młodych, Konto Świat Premium oraz Konto Przekorzystne Biznes. Każdy klient banku może polecić konto nawet 15 osobom, czyli zyskać aż 1500 zł. W obecnej edycji programu nagrodę otrzymuje polecający, natomiast nowy klient może otrzymać nagrodę za otwarcie konta w promocji dla nowych klientów.

–  Konto jest podstawą relacji z klientem, dlatego ważne jest, że z roku na rok poleca je coraz więcej osób. To pokazuje, że Konto Przekorzystne z jednej strony jest najlepszym kontem wg rankingu Złoty Bankier, ale z drugiej – doceniają je klienci i chętnie rekomendują sprawdzoną i dobrą ofertę swoim znajomym – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

W programie „Polecam Przekorzystnie” mogą wziąć udział zarówno dotychczasowi klienci banku, jak również osoby, które założą konto w okresie trwania programu. Wystarczy zarejestrować się w aplikacji mobilnej PeoPay i skorzystać z promocji. Osoby, którym polecono założenie konta, w następnej kolejności same będą mogły polecić je innym i tym samym wziąć udział w tej promocji.

Pamiętać należy jedynie o przekazaniu poleconej osobie kodu, którym dla ułatwienia jest numer telefonu podawany podczas rejestracji w programie. Konto można otworzyć wygodnie
online za pomocą selfie, w aplikacji mobilnej PeoPay.

Konto Przekorzystne zapewnia swojemu właścicielowi cały szereg korzyści. Bank Pekao prowadzi je bezwarunkowo bezpłatnie. Od czerwca br. również wszystkie bankomaty w Polsce i na świecie są bezwarunkowo bezpłatne. Dodatkowo, jeśli konto zostanie raz w miesiącu zasilone na kwotę minimum 1 tys. zł, a klient dokona minimum 5 transakcji złotą kartą wydaną do niego i wyrazi zgody marketingowe, to bank zwolni go z opłaty za kartę. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mają zagwarantowaną obsługę karty debetowej i wypłaty nią gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą za 0 zł.

Więcej informacji o Koncie Przekorzystnym na stronie: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/codzienne-bankowanie/konta-osobiste/konto-przekorzystne.html

Więcej informacji o Programie Poleceń na stronie: https://www.pekao.com.pl/mgm

Źródło: Pekao