Polecamy

ING - wsparcie rozwoju elektromobilności

Spółka ING Lease (Polska) zawarła umowę leasingu z firmą EXPRESS Sp. z o. o. SP.K. na sfinansowanie pojazdów elektrycznych marki Tesla o łącznej wartości 1,8 mln euro.   

Przedmiotem transakcji było 40 samochodów marki Tesla. Wybrany model 3 Rear Wheel-Drive jest w pełni elektryczny, a jego zasięg to prawie 500 km na jednym ładowaniu. Mocny silnik, napęd na tył, spojler z włókna węglowego, wytrzymała konstrukcja znacznie poprawiają jakość prowadzenia, kontrolę przyczepności i bezpieczeństwo jazdy.

Firma Express Car Rental, dla której sfinansowano pojazdy, jest największą wypożyczalnią samochodów w Polsce, działającą od 1996 roku. Zawarta transakcja pozwali spółce rozwinąć flotę posiadanych pojazdów o luksusowe, bezemisyjne samochody.

Finansowanie ekologicznych aktywów, w tym pojazdów niskoemisyjnych jest elementem naszej strategii, której priorytetami są projekty realizowane w trosce o środowisko. Cieszymy się, że przykładamy cegiełkę do tej inicjatywy i możemy wspierać naszego klienta w ekologicznym prowadzeniu biznesu – powiedział Marcin Sobczak, Wiceprezes ING Lease (Polska).

Szukając finansowania na 40 elektrycznych Tesli zdecydowaliśmy się na ofertę ING Lease (Polska). Z tym Partnerem współpracujemy od lat i korzystamy z jego linii finansowych przy zakupach aut spalinowych. Kilka lat temu, kiedy zakupy pojazdów elektrycznych wydawały się odległą perspektywą, ING Lease (Polska) poinformował nas o swoich programach finansowych wspierających elektromobilność. Wówczas nie sądziliśmy, że tak szybko przyjdzie nam z nich skorzystać. Patrząc na to jak szybko rozwija się rynek elektromobilności w Polsce, sądzimy że niebawem takie transakcje staną się codziennością biznesową naszej firmy - powiedział Jakub Kogut, Kierownik Działu Handlowego w Express Car Rental.

Transakcja została również objęta rządowym programem dopłat do samochodów zeroemisyjnych "Mój elektryk", którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, które polegają na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie.

To kolejna inicjatywa wpierająca rozwój transportu i logistyki mając jednocześnie na uwadze cele środowiskowe. Dotychczas spółka ING Lease sfinansowała między innymi flotę pojazdów ciężarowych Volvo FM napędzanych technologią LNG, samochody dostawcze do wynajęcia na minuty, a także lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, tramwaje oraz autobusy – w tym hybrydowe autobusy miejskie marki MAN Lion’s City Hybrid, czy też w pełni elektryczne Solaris Urbino 11 i Urbino 18.

Źródło: ING Bank Śląski

 

Pekao - Zarząd Banku Pekao powołany na nową 3-letnią kadencję


Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. jednogłośnie powołała członków Zarządu Banku na nową wspólną kadencję. Nowa trzyletnia kadencja rozpocznie się z dniem po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W skład Zarządu ponownie weszli wszyscy jego dotychczasowi członkowie: Leszek Skiba jako prezes oraz wiceprezesi Marcin Gadomski, Wojciech Werochowski, Jarosław Fuchs, Magdalena Zmitrowicz, Jerzy Kwieciński; Paweł Strączyński  Piotr Zborowski, Błażej Szczecki.

Źródło: Pekao

 

Pekao - Kolejna odsłona Kredytu Energooszczędnego Banku Pekao dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego

Współpraca Banku Pekao S.A., Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ponownie może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej regionu. Jest to możliwe dzięki kolejnej odsłonie Kredytu Energooszczędnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Preferencyjne finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zużycia energii i ciepła to odpowiedź na rosnące ceny energii na rynku. W dniach 20 – 25 czerwca 2022 r. w Banku Pekao S.A. ruszy elektroniczny nabór wniosków o udzielenie kredytów inwestycyjnych na rozwiązania przyjazne środowisku.

Ceny surowców energetycznych na rynkach światowych rosną, co w połączeniu ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 przekłada się dalszy wzrost kosztów zakupu energii. Prognozy kolejnych wzrostów cen stanowią silny impuls dla przedsiębiorców do poszukiwania sposobów na obniżenie rachunków za prąd i ciepło.

- Światowa pandemia COVID-19, rosnące ceny towarów, surowców i energii spowodowały ogromny wzrost kosztów przedsiębiorstw, zmieniając często również ich plany inwestycyjne. Firmy z jednej strony szukają sposobów na wzrost przychodów, z drugiej jednak coraz częściej myślą o inwestycjach ograniczających ponoszone przez nich koszty. Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z kluczowych priorytetów zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej w dobie wysokich stóp procentowych, kredyty na preferencyjnych warunkach cieszą się ogromnym zainteresowaniem – mówi Dominika Byrska, Dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Wdrożenie w firmie rozwiązań umożliwiających bardziej racjonalne wykorzystanie energii i ciepła wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Dlatego planując ich poniesienie warto korzystać z instrumentów finansowych oferujących preferencyjne warunki, np. pochodzących ze środków unijnych, m.in. w postaci Kredytu Energooszczędnego oferowanego przez Bank Pekao firmom z segmentu MŚP.

- Europejski Bank Inwestycyjny stawia na wspieranie inicjatyw zmierzających do ochrony klimatu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Przyjęta w 2020 roku Mapa Drogowa EBI jako Banku Klimatu stawia ambitny cel wzrostu udziału finansowania „zielonych” projektów do wysokości co najmniej 50% całej działalności kredytowej banku do końca 2025 roku. Wspólny projekt EBI, Banku Pekao oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego doskonale wpisuje się w ten szczytny cel, pozwalając mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z regionu kujawsko-pomorskiego skorzystać z oferty finansowania energooszczędnych inwestycjipodkreśla Goetz Von Thadden z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Niskooprocentowana pomoc na proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizowana jest w formie tzw. Kredytu Energooszczędnego, przyznawanego przez Bank Pekao S.A. w ramach dwóch umów – z linii na efektywność energetyczną oraz w postaci odrębnego kredytu inwestycyjnego. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 15 lat. Część finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego może sięgnąć do 5 milionów złotych. Bank Pekao S.A. przeznaczy na kredyty łącznie prawie 40 milionów złotych – wnioski w formie elektronicznej można będzie składać od 20 do 25 czerwca br. W przypadku niewykorzystania pełnej puli środków w ramach organizowanego naboru, wnioski o przyznanie kredytu inwestycyjnego będzie można składać standardową ścieżką tj. w Oddziale Banku.

Warunkiem uzyskania preferencyjnego finansowania jest zaplanowanie projektu inwestycyjnego zwiększającego efektywność energetyczną przedsiębiorstwa o co najmniej 25 procent, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym audycie energetycznym.

Kredyt, oprocentowany poniżej stopy rynkowej, można przeznaczyć m.in. na przebudowę lub wymianę instalacji technologicznych poprawiających efektywność zużycia energii, termomodernizację budynków przemysłowych, a także inwestycję w odnawialne źródła energii.

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 istnieje także możliwość zapewnienia finansowania kapitału obrotowego, w przypadku umów kredytowych na finansowanie inwestycji, dodatkowo w wysokości do 50 procent wartości kredytu inwestycyjnego. Powyższa oferta obowiązuje jednak do końca czerwca br.

Szczegóły można znaleźć na stronie https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/Kredyt-energooszczedny/nabor-2022.html

Szczegółowe parametry instrumentu finansowego:

Wielkość linii finansowej, która może być wykorzystana przy udzielaniu kredytów przez Bank Pekao S.A. wynosi 40 mln zł. W jej ramach kredyty mogą być udzielane do końca 2023 r. lub do wyczerpania środków i muszą zostać spłacone przed końcem 2038 r.

Kredyt Energooszczędny może zostać udzielony na sfinansowanie projektów zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa o co najmniej 25 proc. Do oceny efektywności energetycznej projektu wymagany jest audyt energetyczny, który poprzedza decyzję o udzieleniu kredytu. Z linii na efektywność energetyczną mogą być udzielane wyłącznie nowe kredyty inwestycyjne. Kredytami z linii na efektywność energetyczną nie można refinansować innych zobowiązań finansowych (w tym zobowiązań zaciągniętych w Banku Pekao S.A.).

Kredytem na efektywność energetyczną można sfinansować następujące typy projektów:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,

  • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,

  • zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności energetycznej,

  • głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w przedsiębiorstwach,

  • budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwach i na jego potrzeby (instalacje wytwarzające energię w celu jej odsprzedaży komercyjnej są wyłączone z finansowania),

  • zastosowanie technologii odzysku energii w przedsiębiorstwach,

  • wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać z kredytu obrotowego w wysokości do wysokości 50% kwoty kredytu inwestycyjnego na efektywność energetyczną (oferta ważna do końca czerwca 2022 r.).

Bank podpisuje z klientem dwie umowy kredytu – z  linii na efektywność energetyczną finansowane jest maksymalnie 84 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostała część kapitału kredytu (minimalnie 16 proc.) finansowana jest ze środków Banku Pekao S.A. w ramach odrębnej umowy kredytu inwestycyjnego.

Kredyty na efektywność energetyczną oraz obrotowe są oprocentowane w następujący sposób:

1)     w części finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oprocentowanie wynosi:

- 0,0 proc. dla projektów ze wzrostem efektywności energetycznej ponad 60 proc.

- 0,2 proc. dla projektów ze wzrostem efektywności energetycznej pomiędzy 25 proc. a 60 proc.

2)     w części finansowanej przez Pekao oprocentowanie jest zgodne z polityką cenową banku.

Maksymalna kwota kredytu w części finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 5 mln zł. Kredyty udzielane są w złotych, a maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Kredytami można finansować wydatki poniesione przez przedsiębiorcę ze środków własnych pod warunkiem, że projekt nie został jeszcze zakończony. Kredyty mogą być udzielane na finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie woj. kujawsko – pomorskiego.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Do pobrania

EFL - włącza się w społeczną kampanię rozwoju elektromobilności w Polsce

 

EFL został branżowym partnerem kampanii społeczno-edukacyjnej elektromobilni.pl. Leasingodawca już od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” na polskich drogach, a w pandemicznym 2021 roku sfinansował prawie dwa razy więcej samochodów osobowych i dostawczych niż rok wcześniej.

Kampania elektromobilni.pl realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK) to pierwsza w Polsce i najbardziej kompleksowa w Europie inicjatywa na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu. W tym roku trwa już trzecia edycja akcji, która została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Infrastruktury. Wspierają ją także samorządy, organizacje społeczne, izby handlowe i organizacje gospodarcze oraz instytucje naukowe. Patronat nad kampanią objęły także liczne ambasady w Polsce, m.in. Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Izraela i Niemiec. W ramach projektu zrealizowano kilkaset różnych działań edukacyjnych oraz promujących zeroemisyjny transport, a na stronie elektromobilni.pl udostępniono wiele narzędzi i kalkulatorów ułatwiających zakup i eksploatację pojazdów elektrycznych.

- Patrząc na polski rynek, dynamiki sprzedaży e-aut prezentują się od kilku lat imponująco, jednak wolumenowo daleko nam jeszcze do krajów zachodniej czy północnej Europy. Większość MŚP wciąż jeździ pod prąd, bo boi się eksperymentów z autami elektrycznymi. Brakuje im prawdziwej wiedzy, czym jest elektromobilność, jakie są możliwości techniczne i finansowe tego systemu, jaka jest wartość́ pojazdu na końcu leasingu. Dlatego takie akcje jak elektromobilni.pl są bardzo potrzebne i chętnie się w nie włączamy. Tym bardziej, że zgodnie z ostatnimi zapowiedziami organów Unii Europejskiej, już od 2035 roku nie wyjedziemy z salonów nowymi autami z tradycyjnymi silnikami spalinowymi – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

- Kampania Elektromobilni.pl jest wiodącym, niezależnym źródłem rzetelnej informacji na temat rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce. Wykorzystując nowoczesne i interaktywne narzędzia, kalkulatory oraz inne formy animacji i prezentacji treści, dostarczamy wiedzę niezbędną do budowania świadomości społecznej w obszarze nadchodzących zmian w naszej mobilności. Cieszymy się, że do grona partnerów kampanii dołącza EFL. Mając tak silne wsparcie, jesteśmy przekonani, że nasze działania będą mogły dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. komentuje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

EFL jedzie z prądem

EFL już od wielu lat angażuje się w działania prowadzące do popularyzacji odnawialnych źródeł energii w Polsce. I to zarówno na rynku finansowania elektrycznych samochodów jak i odnawialnych źródeł energii. Tylko w pandemicznym 2021 roku spółka sfinansowała ekoaktywa o wartości ponad 224 mln zł, co przełożyło się na ponad 114% dynamikę rok do roku.

Wartość elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych sfinansowanych przez Grupę EFL w pandemicznym 2021 roku była aż o 69% wyższa niż przed rokiem i wyniosła prawie 61 mln zł. Najczęściej wybieranym przez klientów modelem była Tesla. Duży udział w ekoflocie finansowanej przez Grupę EFL mają pojazdy ciężkie – wartość udzielonego finansowania wyniosła ponad 30 mln, przy ponad 44% wzroście rok do roku.

Mój elektryk z EFL

EFL jest także uczestnikiem programu „Mój elektryk” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, które polegają na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów z napędem elektrycznym lub wodorowym. Dla swoich klientów zainteresowanych zakupem nowych z napędem elektrycznym lub wodorowym leasingodawca przygotował specjalną ofertę leasingu z wysokim wykupem i serwisem.

W przypadku samochodów osobowych do przewozu max. 8 osób o wartości do 225 tys. zł leasingobiorca może liczyć na dotację w wysokości 18 750 zł. A jeśli zadeklaruje, że roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km, dopłata może wzrosnąć do 27 tys. zł. Natomiast instytucje zainteresowane leasingiem pojazdów dostawczych mogą liczyć na dopłatę w wysokości 50 tys. zł (do 20% kosztów kwalifikowanych), a przy zadeklarowanym przebiegu powyżej 20 tys. km rocznie – na 70 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Do skorzystania ze wsparcia w ramach programy „Mój elektryk” EFL zaprasza przedsiębiorców, rolników indywidualnych, jednostki administracji publicznej, stowarzyszenia i fundacje czy spółdzielnie.

W ramach programu „Mój elektryk” klient EFL wszystkie formalności załatwi w jednym miejscu i czasie z Doradcą EFL, w tym podpisze umowę na dotację z Bankiem Ochrony Środowiska. Nabór wniosków w programie „Mój elektryk” potrwa do końca 2025 roku lub wyczerpania puli środków.

Źródło: EFL

 

BPS - Xiaomi Pay dla klientów Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS i Banku BPS

Bank BPS oraz Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS udostępniają użytkownikom nowy wygodny system płatności mobilnych: Xiaomi Pay. To rozwiązanie dla osób aktywnych sportowo, które chcą robić zakupy nie mając przy sobie telefonu czy karty. Wystarczy zegarek lub opaska fitness z podpiętą w aplikacji kartą płatniczą Mastercard.

Mobilne płatności zbliżeniowe Xiaomi Pay, możliwe są po dodaniu karty płatniczej do cyfrowego portfela. Dzięki temu użytkownik może korzystać z tych samych kart płatniczych, których używa na co dzień. Podczas płatności w sklepie czy punkcie usługowym nie trzeba mieć dostępu do Internetu.
Usługa Xiaomi Pay działa z wieloma rodzajami kart kredytowych i debetowych Mastercard®. Płatności mobilne upoważniają również do zdobywania nagród w programach lojalnościowych, analogicznie jak transakcje plastikowymi kartami.

Xiaomi Pay to kolejny, po Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i FitBit Pay, system płatności mobilnych, z którego mogą korzystać klienci Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS i Banku BPS. Obserwujemy rosnącą popularność płatności już nie tylko przy użyciu smartfonu, który każdy z nas ma przy sobie prawie cały czas, ale także innych urządzeń. Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS wpisują się w ten trend, ponieważ również nasi klienci cenią sobie wygodę i sprytne rozwiązaniamówi Magdalena Waniek, Dyrektor Departamentu Klienta Indywidualnego Banku BPS, zrzeszającego Banki Spółdzielcze.
 
Polscy konsumenci są coraz bardziej mobilni i ucyfrowieni, a od innowacji i technologii, z których korzystają na co dzień, oczekują przede wszystkim wygody i bezpieczeństwa. Nowa opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC to produkt, który odpowiada na wszystkie te potrzeby – pozwala płacić szybko i bezpiecznie poprzez przyłożenie nadgarstka z opaską do terminala. Zakupy można więc zrobić nie mając przy sobie portfela ani telefonu. Dzięki współpracy Mastercard i Xiaomi o zaletach płatności urządzeniami ubieralnymi będzie mogło się przekonać wielu użytkowników kart w Polsce. Cieszymy się, że tak innowacyjne rozwiązania stają się coraz bardziej powszechne i dostępne mówi Tomek Owczarek, Dyrektor ds. sprzedaży i strategii w polskim oddziale Mastercard Europe.
Usługa Xiaomi Pay chroni dane użytkownika, wykorzystując przypisane do opaski lub zegarka numery kart i kody transakcji za każdym razem, gdy wykonywana jest płatność. Oryginalny numer karty zostaje zastąpiony cyfrowym zamiennikiem, tzw. tokenem. Numer karty płatniczej nie jest przechowywany w urządzeniu ani na serwerach Xiaomi. Nie zostaje również przekazany sprzedawcy podczas płatności.  
 
Jak zacząć korzystać z Xiaomi Pay?
Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji Mi Fitness ze sklepu Google Play lub App Store na swój telefon z systemem Android lub iOS. W aplikacji Mi Fitness należy wyszukać swoją opaskę lub zegarek i połączyć go z aplikacją używając przycisku „synchronizuj”. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych karty Mastercard w aplikacji, poprzez użycie opcji Xiaomi Pay. Całość operacji należy potwierdzić kodem SMS.
Xiaomi Pay można płacić w sklepach i punktach usługowych – wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe kartami Mastercard. Wystarczy na opasce wybrać ekran NFC. Przy płatności wymagany jest kod PIN – należy go wówczas wprowadzić na dedykowanym ekranie.
Więcej informacji o usłudze Xiaomi Pay dostępne na stronie mojbank.
 
Źródło: BPS