Polecamy

ING wśród banków finansujących pierwszą morską farmę wiatrową w Polsce

 

ING jest w gronie instytucji, które sfinansują morską farmę wiatrową Baltic Power. Całkowita wartość inwestycji wynosi 4,73 mld euro. To pierwsze tego typu finansowanie w Polsce.

ING, w ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji finansowych, podpisał umowę kredytową ze spółką Baltic Power, której współwłaścicielami są Orlen i Northland Power. Transakcja dotyczy budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, a całkowity budżet tej inwestycji szacowany jest na ok. 4,73 miliarda euro.

Projekt Baltic Power, zlokalizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa oraz Łeby to najbardziej zaawansowana inwestycja na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Według ustalonego harmonogramu budowa morskiej farmy wiatrowej ma się rozpocząć w 2024 r., a jej oddanie do użytku nastąpi w 2026 r.

Farma Baltic Power zajmie powierzchnię ok. 130 km2 i składać się będzie z 76 turbin wiatrowych, każda o mocy wytwórczej 15 MW. To obecnie jedne z najbardziej nowoczesnych turbin dostępnych na rynku.

Po ukończeniu inwestycji Baltic Power będzie produkować energię, która zasili ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy być częścią finansowania tej morskiej farmy wiatrowej, która wspiera polską transformację energetyczną. Inwestycje w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, takie jak ten, są niezbędne dla transformacji energetyki i wpisują się w ogólną strategię ING, której zrównoważony rozwój jest kluczowym filarem, a także wspierają cel, jakim jest znaczne zwiększenie finansowania energii odnawialnej w naszym portfelu – powiedział Michiel de Haan, Dyrektor Globalny Sektora Energetycznego ING.

Wspieranie transformacji energetycznej to dla nas strategiczny kierunek. Jako bank zapewniamy wsparcie finansowe, ale pomagamy także naszym klientom dzieląc się wiedzą, najlepszymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarach takich jak zrównoważone finanse. Cieszymy się, że dzięki temu projektowi możemy przyczynić się do transformacji energetycznej w Polsce – podkreślił Michał H. Mrożek, Wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar Wholesale Banking.

Cieszymy się z pomyślnej realizacji pierwszej w Polsce transakcji dotyczącej zielonej morskiej energetyki wiatrowej. Finansowanie projektu wspierane jest przez renomowane agencje kredytów eksportowych i pomaga wspierać polskie społeczeństwo w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Ten sukces jest wynikiem konstruktywnych wysiłków wielu zaangażowanych ekspertów i zespołów oraz owocnego i długotrwałego partnerstwa strategicznego pomiędzy ING a PKN Orlen i Northland Power – powiedział Michiel de Vries, Globalny Dyrektor Strukturyzowanego Finansowania Eksportu w ING.

Projekt ten pozwolił w pełni wykorzystać międzynarodową sieć Grupy ING, obejmującą biura banku w Polsce, Niemczech i Holandii – pełniąc przy tym różne role, od kredytodawcy, koordynatora ds. sustainability oraz banku odpowiedzialnego za dokumentacje, prowadzenie rachunków projektu oraz zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.

Społeczeństwo przechodzi na gospodarkę niskoemisyjną. Podobnie ING i klienci banku. Grupa ING finansuje wiele zrównoważonych projektów, ale wciąż kredytuje również te, które nimi nie są. Więcej informacji na ing.com/climate.

O Grupie ING:

ING jest globalną instytucją finansową z silną bazą europejską, oferującą usługi bankowe za pośrednictwem swojej spółki operacyjnej ING Bank. Celem ING Banku jest: umożliwianie ludziom bycie o krok do przodu w życiu i biznesie. Ponad 59 000 pracowników ING Banku oferuje usługi bankowości detalicznej i hurtowej klientom w ponad 40 krajach. Akcje Grupy ING notowane są na giełdach w Amsterdamie (INGA NA, INGA.AS), Brukseli oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (ADR: ING US, ING.N).

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii ING, czego dowodem jest wiodąca pozycja ING w branżowych benchmarkach. We wrześniu 2022 r. rating ING w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) wydany przez MSCI został potwierdzony na poziomie „AA”. Od sierpnia 2022 r. Sustainalytics uważa zarządzanie przez ING istotnym ryzykiem ESG za „silne”, a w czerwcu 2022 r. ING otrzymał rating ESG na poziomie „silny” od S&P Global Ratings. Akcje Grupy ING wchodzą także w skład głównych produktów w zakresie zrównoważonego rozwoju i indeksów ESG wiodących dostawców Euronext, STOXX, Morningstar i FTSE Russell.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Bank świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. ING oferuje wielokanałowy dostęp do kont osobistych i firmowych oraz posiada ogólnopolską sieć nowoczesnych placówek bankowych. W skład grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego wchodzą spółki świadczące usługi leasingowe oraz faktoringowe.

Źródło: ING Bank Śląski