Polecamy

Odpowiedzialny biznes w ING

Trzydzieści jeden dobrych praktyk ING Banku Śląskiego zostały opublikowane w tegorocznym raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu podsumowuje zaangażowanie firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu.

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" jest wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest największym w Polsce przeglądem działań społecznie odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Ogłoszona po raz 17. edycja raportu zawiera opisy praktyk 229 firm, które swoje działania realizowały w 2018 roku. W tegorocznej edycji liczba działań firm wyniosła 1549.

Wszystkie inicjatywy w raporcie zostały pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Poniżej dobre praktyki ING Banku Śląskiego opublikowane w raporcie:

Prawa człowieka

 • Konferencja „Bank równych szans” – Różnorodność

Praktyki z zakresu pracy

 • Karty ratownicze pojazdu w samochodach służbowych – Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • AED w ING - Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Program Życie jest darem – szkolenia z pierwszej pomocy - Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • One Intranet i społeczności – Partycypacja pracownicza
 • Enterprise Tech Solutions Meetup – Szkolenie i rozwój
 • Konferencja „Rozwój na nowo – Ty nadajesz ton!” - Szkolenie i rozwój
 • Wolontariat ING – Wolontariat pracowniczy
 • Interaktywne warsztaty – Bezpieczni na drodze – Zdrowie pracowników
 • Program Kultura Zdrowia - Zdrowie pracowników
 • Warsztaty Corporate Wellness – Zdrowie pracowników

Środowisko

 • Wymiana perlatorów - Ekobiuro
 • Oświetlenie solarne parkingów - Ekobiuro
 • Praktyki Mniej plastiku wokół nas - Ekobiuro
 • kampania „Czy my, Polacy, mamy coś wspólnego? Nie widać, bo to powietrze” - Ekoprodukt
 • Partnerstwo strategiczne raportu Deloitte „Zamknięty obieg – otwarte możliwości” na temat gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – Gospodarka w obiegu zamkniętym
 • Projekt Zielona Energia – Programy prośrodowiskowe
 • Działania na rzecz rozwoju elektromobilności – Zrównoważony transport
 • Samochody elektryczne i stacje ładowania - Zrównoważony transport

Zagadnienia konsumenckie

 • Bank bez barier architektonicznych – Dostępność produktów i usług
 • Projekt prosto o Finansach – Edukacja konsumentów
 • Projekt Po prostu – Odpowiedzialny marketing
 • Społeczność ING – Ułatwienia dla konsumentów

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

 • Biegnij Warszawo – Działania charytatywne i filantropijne
 • ING CoderDojo – Edukacja dzieci i młodzieży
 • Projekt Młodzi Przedsiębiorczy - Edukacja dzieci i młodzieży
 • BAKCYL - Edukacja dzieci i młodzieży
 • Wsparcie młodzieży w rozwoju pasji wraz z Patronite.pl – Kultura i Sztuka
 • Start-ups Demo Day – Rozwój przedsiębiorczości
 • Projekt edukacyjny Artysta-Zawodowiec – Współpraca z uczelniami

 

Więcej informacji na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/