Polecamy

Baza kodów MCC 6000-6999

Kod MCC (Merchant Category Code) jest kodem identyfikującym rodzaj prowadzonej przez dostawcę działalności w danym punkcie handlowo-usługowym .
Kod jest czterocyfrowy i nadawany zostaje przez organizacje płatnicze (MasterCard, Visa, American Express) w momencie instalacji terminala w danym punkcie.
Warto podkreślić, iż to na dostawcy produktów/usług spoczywa określenie kodu MCC w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Kod ten może określać branżę w jakiej działa klient (najczęściej), ale również konkretny rodzaj transakcji lub nawet samą firmą jako dostawcę usług.

Kody MCC poza funkcją informacyjną zastosowanie mają przy rozliczaniu promocji bankowych. W wielu przypadkach banki oferują promocje w postaci zwrotów kosztów za dany rodzaj transakcji (moneyback). Ponadto kody MCC służą również profilowaniu klientów i badaniu ich tendencji zakupowych.

 

Baza kodów MCC 6000-6999

6010 Instytucje finansowe – ręczny podział środków finansowych
6011 Instytucje finansowe – ręczny podział środków finansowych
6012 Instytucje finansowe – towary i usługi
6051 Instytucje niefinansowe – przekazy pieniężne, kursy walut i czeki podróżne
6211 Brokerzy/dealerzy usług ochrony
6300 Ubezpieczenia - sprzedaż
6381 Ubezpieczenia - opłata sładek
6399 Ubezpieczenia

 

Finansovo.pl