Polecamy

Baza kodów MCC 9000-9999

Kod MCC (Merchant Category Code) jest kodem identyfikującym rodzaj prowadzonej przez dostawcę działalności w danym punkcie handlowo-usługowym .
Kod jest czterocyfrowy i nadawany zostaje przez organizacje płatnicze (MasterCard, Visa, American Express) w momencie instalacji terminala w danym punkcie.
Warto podkreślić, iż to na dostawcy produktów/usług spoczywa określenie kodu MCC w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Kod ten może określać branżę w jakiej działa klient (najczęściej), ale również konkretny rodzaj transakcji lub nawet samą firmą jako dostawcę usług.

Kody MCC poza funkcją informacyjną zastosowanie mają przy rozliczaniu promocji bankowych. W wielu przypadkach banki oferują promocje w postaci zwrotów kosztów za dany rodzaj transakcji (moneyback). Ponadto kody MCC służą również profilowaniu klientów i badaniu ich tendencji zakupowych.

 

Baza kodów MCC 9000-9999

 

9211 Kosztów sądowe
9222 Grzywny
9223 Poręczenia, obligacje
9311 Podatki
9399 Usługi rządowe
9402 Usługi pocztowe
9405 Transakcje rządowe
9700 Zautomatyzowana usługa referencyjna (Visa)
9701 Usługa Visa
9702 Usługi awaryjne GCAS (Visa)
9950 Zakup przedsiębiorstwa (Visa)

 

Finansovo.pl