Polecamy

Nowa oferta kredytu hipotecznego w Banku Pekao z niską marżą

Bank Pekao S.A. startuje z nową ofertą kredytu hipotecznego z niską marżą od 1,79 proc. na zakup i/lub remont mieszkania lub domu, konsolidację lub refinansowanie. Okres kredytowania może zostać wydłużony nawet do 35 lat, z finansowaniem do 90 proc. wartości lokalu mieszkalnego.

Bank Pekao S.A. wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, którzy planują zakup, wykupienie lub przekształcenie nieruchomości mieszkalnej, przygotował nową ofertę kredytu hipotecznego. Klienci składający wnioski o kredyt hipoteczny mogą skorzystać z promocyjnych  warunków cenowych obowiązujących do 31 maja 2024 r., w tym m.in. z:

  • marży już od 1,79 proc.

  • prowizji od 0 proc.,

  • oprocentowania zmiennego lub okresowo stałego przez 5 lat.

Nowa oferta pozwala na obniżenie miesięcznych rat kredytu w polskich złotych, gdyż bank proponuje niską marżę już od 1,79 proc. przy oprocentowaniu zmiennym lub okresowo stałym (po okresie obowiązywania okresowej stałej stopy procentowej przez 5 lat) dla kredytów powyżej 500 tys. zł. oraz nawet 0 proc. prowizji w zależności od wybranego wariantu rozwiązania.

Kredytem można sfinansować do 90 proc. wartości lokalu mieszkalnego, a jego spłatę można rozłożyć nawet do 35 lat, dzięki czemu rata kredytu będzie możliwie jak najniższa.

Cieszymy się, że naszym klientom – zarówno obecnym, jak i nowym – możemy zaoferować kolejną, atrakcyjną ofertę kredytu hipotecznego. Dzięki niskiej marży i zerowej prowizji, kredyt na zakup nieruchomości mieszkalnej jest bardziej dostępny i pozwala na realizację potrzeb oraz planów mieszkaniowych. To już kolejny produkt w ofercie Pekao pozwalający na obniżenie miesięcznych rat kredytowych dzięki atrakcyjnym warunkom naszej oferty oraz możliwości rozłożenia spłaty na długi okres kredytowania nawet do 35 lat mówi Piotr Gołąb, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A.

Oferowanym kredytem hipotecznym i budowlano–hipotecznym przez Bank Pekao S.A.  można sfinansować:

  • zakup mieszkania lub domu gotowego lub budowanego przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową,
  • wybudowanie domu jednorodzinnego lub letniskowego,
  • remont, modernizację kupionego domu lub mieszkania,
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego z przeprowadzeniem remontu,
  • przekształcenie nieruchomości na cele mieszkaniowe,
  • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku wraz z przeprowadzeniem prac remontowych.

Bank może sfinansować do 90 proc. wartości lokalu mieszkalnego lub 100 proc. z kredytem z gwarancją BGK niezależnie od rodzaju nieruchomości mieszkalnej. Może to być lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Bank oferuje także karencję na start obowiązywania kredytu, co oznacza możliwość spłaty pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej nawet do 3 miesięcy od podpisania umowy o kredyt hipoteczny. W razie potrzeby możliwe będzie także zawieszenie spłat rat kapitałowo – odsetkowych nawet na 6 miesięcy, dostępne raz na 5 lat i 2 razy w okresie spłaty kredytu.

W ofercie banku jest również dostępny Rodzinny kredyt mieszkaniowy, który dzięki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego może zostać uzyskany bez wkładu własnego. Gwarancja BGK może wynieść do 20 proc. wydatków, maksymalnie do 100 000 zł. Okres kredytowania może zostać wyliczony między 15 a 30 lat. Dodatkowo jeśli w trakcie spłaty kredytu rodzina kredytobiorcy się powiększy o kolejne dziecko, kredytobiorca otrzyma 20 tysięcy zł spłaty rodzinnej. Po narodzinach trzeciego i czwartego dziecka, gdy kredytowanie nadal trwa, przysługują kolejne spłaty rodzinne w wysokości 60 tysięcy zł za każdego noworodka. Należy mieć jednak na uwadze, że spłata rodzinna nie może przekroczyć kwoty kredytu pozostającego do zapłaty. Kredyt może być udzielony do 31 grudnia 2030 r.

Bank posiada także ofertę na zakup lub remont nieruchomości z rozwiązaniami ekologicznymi i z preferencyjną marżą. Kredytowana nieruchomość z rynku pierwotnego lub wtórnego musi być wyposażona w kolektory słoneczne, panele lub ogniwa fotowoltaiczne bądź pompy ciepła. Przy czym bank nie wymaga od klienta zaawansowanych rozwiązań ekologicznych. Oferta jest dostępna do 31 maja 2024 r.

Więcej informacji na temat kredytu hipotecznego z niską marżą oraz pozostałych propozycji dostępnych jest na stronach:

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/wlasne-mieszkanie-lub-dom/kredyt-hipoteczny.html

Własne mieszkanie lub dom (kredyt hipoteczny) - Bank Pekao S.A.

Dla osób planujących zakup nieruchomości przygotowaliśmy edukacyjny poradnik kredytowy:

Poradnik kredytowy - Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. to jedna z największych i najstarszych instytucji finansowych w Polsce, posiadająca bogate doświadczenie w dziedzinie kredytów hipotecznych. Bank od lat zapewnia kompleksowe wsparcie klientów w realizacji ich celów mieszkaniowych.

 

Dla oprocentowania zmiennego:

RRSO 8,43 %

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wypłaconego jednorazowo wynosi 8,43 % i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 329 154 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów tj. nieobejmująca środków kredytu przeznaczonych na koszty kredytu), kredyt zaciągnięty na 22 lata, 264 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 32,54 % całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 7,73% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 648,10 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 706 690,97 zł, całkowity koszt kredytu 377 536,00 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 363 474,99 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 6 469,87 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 335,62 opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku bankowego 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego przedmiotu hipoteki) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 8 luty 2024 r., na reprezentatywnym przykładzie. 

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (lub innego przedmiotu hipoteki ), w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Oprocentowanie zmienne obliczane jest jako suma: stopy bazowej obliczanej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M z ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 6 miesięczny okres dla którego jest ustalana i stałej marży w wysokości 1,89%. Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M jest opracowywanego i publikowany  przez GPW Benchmark S.A.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Przedstawione informacje nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 

Dla oprocentowania okresowo stałego:

RRSO 8,12%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wypłaconego jednorazowo wynosi 8,12% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 349 056 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów kredytu tj. nieobejmująca środków kredytu przeznaczonych na koszty kredytu), kredyt zaciągnięty na 22 lata i 6 miesięcy, 270 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 32,59 % całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), okresowo stałe oprocentowanie kredytu na okres 5 lat wynosi 7,15% w stosunku rocznym, po którym może być ustalone przez strony umowy na kolejny okres 5 lat w nowej wysokości, lub w przypadku braku tego ustalenia zostanie zastąpione zmienną stopą oprocentowania ustaloną jako suma: stopy bazowej obliczanej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M z ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 6 miesięczny okres dla którego jest ustalana  i stałej marży w wysokości 1,89% (zmienna stopa oprocentowania na dzień 8 lutego 2024 r. wynosi 5,84% w stosunku rocznym, ale na potrzeby wyliczenia RRSO przyjęto nie niższe niż okresowo stałe oprocentowanie tj. 7,15% w stosunku rocznym), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 654,47 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 747 887,43 zł, całkowity koszt kredytu 747 887,43 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 383 576,73 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 6 861,04 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 355,92 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku bankowego 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego przedmiotu hipoteki) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 8 luty 2024 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie np. spółdzielczym  własnościowym prawie do lokalu) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (lub innego przedmiotu hipoteki), w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższe, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane jako suma: stopy bazowej obliczanej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M z ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 6 miesięczny okres dla którego jest ustalana i stałej marży w wysokości 1,89%. Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M jest opracowywany i publikowany  przez GPW Benchmark S.A.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Przedmiotowe informacje  nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Źródło: Pekao

Kredyt ekologiczny z dotacją unijną dla przedsiębiorców dostępny w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. od 10 kwietnia udostępnił możliwość składania wniosków o preferencyjny kredyt ekologiczny z dotacją UE dedykowany dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa ta ma wspierać firmy w realizacji projektów, których celem jest podniesienie efektywności energetycznej poprzez inwestycje w oszczędność energii. Dzięki temu przedsięwzięciu przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dotacje unijne, które mogą pokryć nawet do 80 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu.

Zakres finansowania obejmuje zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), przy czym efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia. Co więcej, Bank Pekao S.A. oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje oraz współpracę z renomowanymi firmami doradczymi, które pomagają w przygotowaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie.

Kredyt ekologiczny będzie dostępny od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małych spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek o średniej kapitalizacji działających na terenie Polski. Dofinansowanie jest zróżnicowane i zależy od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju wydatku oraz lokalizacji inwestycji, sięgając od 25 do 80 procent. Projekt jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Jedną z kluczowych zalet oferty jest wczesna ocena zdolności kredytowej przez bank, co umożliwia przedsiębiorcom poznanie wysokości potencjalnej premii na samym początku procesu. Dodatkowo, bank oferuje promesę kredytową ważną przez 9 miesięcy, co daje czas na spokojne przygotowanie i realizację projektu.

- Kredyt ekologiczny FENG stanowi jeden z kluczowych elementów naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju i innowacji w polskiej gospodarce. Jestem przekonana, że dzięki tej ofercie przedsiębiorcy będą mogli nie tylko znacząco poprawić efektywność energetyczną swoich firm, ale również przyczynić się do ochrony naszego środowiska dla przyszłych pokoleń – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

- Nasz zespół intensywnie pracuje, aby zapewnić firmom kompleksowe wsparcie w procesie aplikacyjnym oraz realizacji projektów finansowanych w ramach kredytu ekologicznego FENG. Dzięki współpracy z doświadczonymi doradcami, oferujemy przedsiębiorcom nie tylko finansowanie, ale również cenne know-how, które pomoże im skutecznie zrealizować inwestycje wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju – dodaje Dominika Byrska, dyrektor Departamentu Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego można uzyskać. na stronie internetowej Banku Pekao S.A. oraz w Centrach Biznesowych MŚP i Centrach Korporacyjnych, których wykaz znajduje się pod linkiem: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.

Oferta doradztwa unijnego

Bank Pekao S.A. oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych. Oferta dotyczy zarówno dotychczasowych klientów, jak i przedstawicieli firm planujących inwestycje oparte o finansowanie preferencyjne.

Jednocześnie, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, Bank Pekao S.A. wesprze klienta w profesjonalnym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Na podstawie umowy trójstronnej klient-bank-firma doradcza będzie nadzorował  wszystkie działania mające na celu skuteczne pozyskanie środków z dotacji. Co ważne, wszelkie informacje przekazane przez klienta na temat planowanego przedsięwzięcia będą objęte tajemnicą bankową, co gwarantuje ich bezpieczeństwo. Zakontraktowana firma konsultingowa może pomóc także w rozliczeniu projektu.

Z doradcami Banku Pekao S.A. można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dedykowanej infolinii banku pod numerem: (22) 821 88 22.

Źródło: Pekao

Oszczędzanie na Koncie Mieszkaniowym z Bankiem Pekao S.A. się opłaca. Premia za ubiegły rok wynosi aż 15 proc.

Klienci, którzy w 2023 roku zdecydowali się oszczędzać z Pekao na pierwsze mieszkanie, zyskali na Koncie Mieszkaniowym nie tylko konkurencyjne oprocentowanie oferowane przez bank - do 5,5 proc. w skali roku na 6 miesięcy, ale także wysoką premię, która zgodnie z informacjami Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 15 proc. za ubiegły rok. Oznacza to, że każdemu posiadaczowi Konta Mieszkaniowego otwartego w 2023 roku od sumy wpłat dokonanych na konto do 31 grudnia ub.r. bank naliczy premię według wskaźnika wzrostu cen mieszkań wynoszącego 15 proc.

Premia mieszkaniowa jest wypłacana z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego i naliczana za każdy rok oszczędzania. Wskaźnik przyjmowany do jej przeliczeń w każdym kolejnym roku jest zależny od wysokości inflacji lub wzrostu uśrednionej ceny m2 mieszkania w ubiegłym roku – wybierana jest wyższa wartość. Takie rozwiązanie zabezpiecza środki klienta wpłacane na ten rachunek oszczędnościowy przed utratą wartości w dłuższym terminie. Klient może otrzymać naliczoną już kwotę premii wyłącznie w przypadku dokonania przelewu środków z Konta Mieszkaniowego na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Aby posiadacz tego rachunku mógł skorzystać z premii oraz zwolnienia z podatku dochodowego od odsetek, jego Konto Mieszkaniowe musi być prowadzone minimum trzy lata[1].

Poza premią mieszkaniową środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym są oprocentowane zgodnie z aktualną ofertą. Bank comiesięcznie dopisuje do salda odsetki brutto bez naliczania i pobierania podatku dochodowego, jak to wygląda w przypadku standardowych kont oszczędnościowych. Aktualnie w Banku Pekao trwa promocja, w ramach której każdy klient zakładający Konto Mieszkaniowe do 30 czerwca 2024 r. zyska oprocentowanie aż 7 proc. w skali roku przez 6 miesięcy.

– Jesteśmy pierwszym bankiem, który wprowadził Konto Mieszkaniowe do oferty, jak również udostępnił możliwość założenia tego rachunku całkowicie zdalnie. Cieszymy się, że klienci, którzy zaufali temu nowemu produktowi, otrzymają premię aż 15 proc. za 2023 rok. Liczę na to, że wyniki za zeszły rok w połączeniu z aktualnym oprocentowaniem 7 proc. przez 6 miesięcy zachęcą kolejnych klientów do oszczędzania na pierwsze mieszkanie z Pekao – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A..

Konto Mieszkaniowe mogą założyć osoby, które w dniu zawarcia umowy prowadzenia rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat oraz nie są właścicielami mieszkania lub domu. Może być ono prowadzone maksymalnie przez 10 lat. Klient, który założy ten produkt musi regularnie, co miesiąc, odkładać na nim kwoty mieszczące się w przedziale od 500 zł do 2 tys. zł. Co ważne, w ciągu roku kalendarzowego dopuszczalny jest brak jednej wpłaty na konto w dowolnie wybranym miesiącu.

Od grudnia 2023 roku klienci Banku Pekao S.A. jako pierwsi na rynku mogą zdalnie założyć Konto Mieszkaniowe zarówno w bankowości internetowej Pekao24, jak również w aplikacji mobilnej PeoPay. Aby to zrobić, wystarczy ściągnąć aplikację PeoPay i założyć w niej bezpłatne Konto Przekorzystne na Selfie. Następnie w aplikacji PeoPay należy znaleźć na ekranie głównym sekcję Dla Ciebie, wybrać zakładkę Oferta, zaznaczyć ikonkę Konta, a następnie wybrać Konto Mieszkaniowe i wypełnić wniosek.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.pekao.com.pl oraz w oddziałach Banku Pekao S.A. w całej Polsce.

[1] Premia mieszkaniowa przysługuje, gdy została naliczona co najmniej 3 razy z pominięciem naliczenia za pierwszy rok kalendarzowy prowadzenia konta, jeżeli w tym roku konto było prowadzone przez okres krótszy niż 9 miesięcy.

Źródło: Pekao

Bank Pekao S.A. najlepszym Bankiem Inwestycyjnym w Polsce i CEE w 2024 roku według magazynu Global Finance

Bank Pekao już po raz ósmy zdobył tytuł najlepszego banku inwestycyjnego w Polsce „The Best Investment Bank in Poland for 2024” przyznawany przez renomowany magazyn Global Finance. W tym roku Pekao zostało również uznane za najlepszy bank inwestycyjny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

The Best Investment Bank Award to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na rynku finansowym. Przyznawana jest przez ekspertów magazynu Global Finance na podstawie kryteriów takich, jak: liczba i wielkość realizowanych transakcji ECM, DCM, M&A, doradztwa finansowego, możliwości strukturyzowania transakcji, usług post-transakcyjnych (obrót i wycena na rynku wtórnym), innowacji produktowych. Pod uwagę brana jest także reputacja, jaką cieszy się dana instytucja na rynku.

Dynamicznie rozwijamy się w segmencie Investment Banking. Zaufanie klientów, rosnąca z roku na rok liczba realizowanych transakcji a także międzynarodowe wyróżnienia, takie jak to otrzymane od Global Finance, potwierdzają naszą silną pozycję na rynku. Liczymy, że wraz z normalizacją sytuacji gospodarczej, będziemy mieć jeszcze więcej okazji do realizacji tak dużych i skomplikowanych transakcji – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

– Kolejne z rzędu wyróżnienie otrzymane od Global Finance potwierdza naszą pozycję lidera nie tylko w Polsce, ale także na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Osiągane sukcesy to wynik ogromnej pracy, zaangażowania i wysokiej specjalizacji naszych pracowników. To dla nas ważne, że pomimo niepewnego otoczenia gospodarczego i geopolitycznego w ostatnich czasach, nie zwolniliśmy tempa  – dodaje Marek Niedużak, prezes Pekao Investment Banking.

Global Finance to magazyn skierowany do menedżerów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i strategicznych. Nagrody są przyznawane przy udziale analityków, dyrektorów korporacji oraz ekspertów technologicznych. Redakcja bierze pod uwagę również komentarze nadesłane przez dostawców usług finansowych, a także niezależne badania.

Wydawany od 1987 roku Magazyn Global Finance ma czytelników w 189 krajach. Jego odbiorcami są prezesi, dyrektorzy generalni i finansowi, skarbnicy oraz inni urzędnicy odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji w międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach. Global Finance ma siedzibę w Nowym Jorku, z biurami w Mediolanie i Londynie. Co roku nagradza najlepsze instytucje finansowe na świecie.

Źródło: Pekao

Bank Pekao wdrożył nowy produkt – Skarbonki, ułatwiające regularne oszczędzanie w aplikacji PeoPay

Bank Pekao konsekwentnie realizuje swoją strategię w udostępnianiu klientom produktów i funkcjonalności, które ułatwiają codzienne bankowanie i zarządzanie finansami. Po sukcesie Skarbonek dla najmłodszych klientów banku w wieku 6-12 lat, teraz przyszła pora na starszych. Dorośli klienci Pekao otrzymali właśnie nowy produkt pomagający w oszczędzaniu na wybrane cele. W Skarbonkach udostępnionych w aplikacji PeoPay oraz w serwisie internetowym Pekao24 mogą już skutecznie odkładać środki na realizację swoich planów i marzeń.

Klienci Banku Pekao przyzwyczaili się, że w swojej bankowości elektronicznej mają dostęp do wielu przydatnych produktów i funkcjonalności, które ułatwiają im codzienne bankowanie, zarządzanie własnym budżetem i oszczędzanie. Bank regularnie dostarcza nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Według najnowszych danych rynkowych, Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na oszczędzanie. W odpowiedzi na te potrzeby, Pekao wdrożył Skarbonki dostępne w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24, które ułatwiają oszczędzanie na dowolne cele i pozwolą to robić skuteczniej.

Udostępnienie klientom możliwości zakładania Skarbonek to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy szukają prostych i wygodnych narzędzi do odkładania środków na konkretne cele. Zgodnie z badaniem realizowanym dla Mastercard Advisors przez Minds & Roses 50% klientów planuje w tym roku zwiększyć oszczędności. Co ważne, aż 61% ankietowanych odkładanie pieniędzy chce przede wszystkim realizować poprzez konta oszczędnościowe. 42% badanych doceniło rozwiązania do systematycznego oszczędzania na konkretne cele takie jak wdrożone właśnie przez nasz bank Skarbonki. Wierzymy, że atrakcyjnie oprocentowane Konta Oszczędnościowego oraz Skarbonki Pekao dostarczą naszym klientom motywacji do oszczędzania i przyczynią się do realizacji celów finansowych zarówno tych krótko-, jak i długoterminowych – powiedział Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

Skarbonka to nowy produkt w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24, który pozwala na elastyczne odkładanie pieniędzy na wybrany przez klienta cel. Z nowej propozycji Pekao mogą skorzystać posiadacze rachunku osobistego i konta oszczędnościowego z dostępem do bankowości internetowej Pekao24 lub bankowości mobilnej PeoPay. Klienci Banku Pekao mogą samodzielnie założyć Skarbonkę w swojej aplikacji, zdefiniować jej nazwę, ustalić cel oszczędzania, kwotę regularnych wpłat, jeśli chcą systematycznie odkładać i datę końca Skarbonki.  

Skarbonkę można zasilać na klika sposobów – poprzez ustawienie zlecenia stałego, wtedy do Skarbonki będzie regularnie trafiała określona kwota. Istnieje również możliwość jednorazowych wpłat, realizowanych przez klientów w dowolnym momencie.

Dodatkowo, dzięki temu, że Skarbonki mają swój oddzielny numer konta, w oszczędzaniu mogą nas wesprzeć bliscy, którzy mogą dokonywać przelewu środków bezpośrednio na konto danej Skarbonki. Posiadacze Skarbonek mogą na bieżąco śledzić postępy w realizacji swojego celu i historię transakcji.

Skarbonki Pekao mają szereg zalet, które ułatwiają oszczędzanie:

Personalizacja: Możliwość nadawania Skarbonkom własnych nazw i określania konkretnych celów, a także dodawania zdjęć, grafik i awatarów.

Automatyzacja: Użytkownicy mogą ustawić zlecenia stałe na Skarbonkę zdefiniowaną kwotą, częstotliwość wpływów oraz datę końcową zbiórki. Skarbonki można otworzyć na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 10 lat. Jednocześnie do jednego konta oszczędnościowego klienci mogą założyć aż 10 Skarbonek.

Motywacja: Możliwość śledzenia postępów w oszczędzaniu i skonkretyzowany cel pomagają utrzymać motywację i osiągnąć sukces.

Dostępność: Nieprzerwany dostęp do swoich pieniędzy. Skarbonkę można rozbić w każdym momencie bez utraty naliczonych odsetek. Środki na niej zgromadzone zostaną przeksięgowane na konto oszczędnościowe powiązane ze Skarbonką.

Bank Pekao wspiera oszczędzających i dlatego opłata za otwarcie Skarbonki, jej prowadzenie oraz realizowane przelewy wynosi 0 zł. Ponadto klienci, którzy otworzą Skarbonki do 13 czerwca br., otrzymają na 3 pierwszych Skarbonkach promocyjne oprocentowanie – 3% w skali roku do 3 000 zł, przez 3 miesiące od otwarcia (92 dni). 

Nowi klienci mogą skorzystać też z promocji „Otwórz konto na selfie i odbierz nagrodę” i otrzymać bonus w wysokości 200 zł. Wystarczy, że otworzą Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium online do 13.06.2024 r. wraz z kartą debetową, aplikacją PeoPay i bankowością elektroniczną Pekao24 oraz wykonają min. 5 transakcji kartą do konta w kolejnych trzech miesiącach następujących po otwarciu konta. Bank w ofercie promocyjnej posiada także Konto Oszczędnościowe oprocentowane 7% w skali roku do 100 000 zł przez 5 miesięcy (152 dni) od otwarcia. Szczegóły dotyczące promocji znajdują się w ich regulaminach dostępnych na stronie www.pekao.com.pl/konto.

Szczegóły Skarbonek są dostępne na stronie: www.pekao.com.pl/skarbonki

Źródło: Pekao