Agrokonferencja Banku BNP Paribas. Ewolucja czy rewolucja w ekosystemie dostawca – dystrybutor – konsument?

17 października w Gdańsku odbyła się 14. Agrokonferencja organizowana przez Bank BNP Paribas dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. W tym roku uczestnicy dyskutowali o relacjach między dostawcami, dystrybutorami i konsumentami.

Bank BNP Paribas jest pomysłodawcą i organizatorem dorocznych konferencji, podczas
których omawiane są najgorętsze tematy dla polskiego rolnictwa, sektora spożywczego i sektora dystrybucji żywności.

Tegoroczna Agrokonferencja przypada w wyjątkowym roku setnego jubileuszu obecności
banku na rynku rolno-spożywczym w Polsce. BNP Paribas jest kontynuatorem tradycji
Polskiego Banku Rolnego sięgających międzywojennej reformy rolnej. W dziedzinie
finansowania rolnictwa i sektora spożywczego dysponuje unikalnymi kompetencjami,
które zawdzięcza nie tylko współpracy z liderami tej branży w Polsce, ale
również międzynarodowym doświadczeniom Grupy BNP Paribas.

- Agrokonferencje przeznaczone są dla praktyków z branży rolno-spożywczej i ekspertów zajmujących się tym obszarem. Są okazją do wymiany poglądów oraz merytorycznych dyskusji na bieżące tematy. Jako Bank z największym udziałem w polskim rynku rolno-spożywczym i wieloletni, aktywny uczestnik tego ekosystemu , co roku staramy się, aby program wydarzenia odpowiadał aktualnym potrzebom naszych klientów – mówi Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. - W tym roku wprowadzamy pewną nowość. Głos uczestników konferencji zostanie ujęty w przygotowanym przez nas raporcie nt. sektora – dodaje Bartosz Urbaniak.

Każdego roku Bank BNP Paribas opracowuje branżowy raport dla klientów sektora rolno-spożywczego. Agroraport 2019 powstaje we współpracy z firmą Umbrella Marketing Group, która przebadała grupę ok. tysiąca konsumentów w zakresie ich zachowań zakupowych dotyczących produktów spożywczych. Bank przeprowadził także spotkania z 18 wiodącymi przedstawicielami sektora rolno-spożywczego w Polsce, których wypowiedzi zostały ujęte w raporcie. Wyniki uzyskane w toku całego badania, które są już dostępne na portalu www.agronomist.pl, będą przedmiotem dyskusji panelowych podczas tegorocznej Agrokonferencji.

W programie konferencji poruszone zostały takie wątki tematyczne jak: innowacje, strategia eksportowa, modele współpracy pomiędzy producentem a dystrybutorem, nowe kanały sprzedaży w kontekście doświadczeń konsumenta czy strategie brandingowe. Wnioski z dyskusji panelowych staną się komplementarną częścią raportu, który w całości będzie dostępny miesiąc po konferencji.