Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Zamknięty

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Zamknięty

Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. deweloper zobligowany jest do prowadzenia rachunku powierniczego który jest specjalnym rodzajem rachunku bankowego. Rachunek ten służy do gromadzenia wpłat od kupujących (nabywców) nieruchomości na poczet realizowanej inwestycji. Inwestor realizujący inwestycję nie ma swobodnego dostępu do środków na nim zgromadzonych czego powodem jest zabezpieczenie interesów kupujących. Przekazanie ich do dyspozycji dewelopera w przypadku rachunku powierniczego zamkniętego następuje po dostarczeniu do banku aktu notarialnego który stwierdza przeniesienie praw własności na nabywcę. W akcie notarialnym powinna być zawarta informacja o braku obciążeń przez inwestora poza ewentualnymi obciążeniami na które wcześniej zgodził się nabywca.
Rachunek powierniczy zamknięty jest znacznie mniej popularnym rodzajem rachunku powierniczego niż rachunek powierniczy otwarty w użytkowaniu przez deweloperów.


Zobacz także
: